Mes: febrero 2017

Per què la nostra recerca és tan poc transdisciplinar e innovadora?

El dia 24 de gener de 2017 es va desenvolupar el primer seminari semestral del TransJus, amb el títol : Per què la nostra recerca és tan poc transdisciplinar e innovadora?

Les ponències de´n Jordi Segalà, na Gemma Tejedor i en Gabriel Domènech, han estat acompanyades d´un animat debat entre els assistents, en relació als conceptes diferents de disciplinarietat, multidisciplinarietat, interdisciplinarietat i transdisciplinarietat, les raons per les que la transdisciplinarietat ens permet fer front als problemes “perversos” (wicked) i els desincentius existents avui en dia en el sistema per afer possible la transdisciplinarietat, així com la manera de dissenyar incentius per a avançar en aquesta.

Na Gemma Tejedor, ingenièria membre de la UPC, acabant ara la seva tesi doctoral sobre transdisciplinarietat , ha proposat i desenvolupat un treball en grup, que ha consistit en avançar cap a l construcció de la definició de treball transdisciplinar.

En 5 minuts cada assistent va escriure en 1 o 2 post-its, dos conceptes imprescindibles i es van col.locar en un panell improvisat (com podreu veure a la fotografia 1). Després es va mantener una discussió relativa a com agrupar i seleccionar els post-its previament enganxats al panell. Qui va ser preguntat sobre un terme, el va presentar.

En la fotografia 2 veureu els grans conceptes agrupadors com ara:

  • Necessitat ineludible de la transdisciplinarietat;
  • Visió sistèmica global holística;
  • Actitud basada en mentalitat oberta;
  • Generositat i empatia, com a valors;
  • Competències necessàries (com lideratge i pragmatisme);
  • Obstacles que poden ser alhora reptes (com la dificultat);
  • Interdependència entre ciències i recercadors, que condueix a col.laborar i debatre, per exemple;
  • etc, que poden permetre “confeccionar” la definició de treball de Transdisciplinar.

Els ponents elaboraran a partir de les seves intervencions i els debats un breu assaig d´unes 10 pàgines sobre el tema, que editarem, publicarem al web i difondrem des de TransJus.

Anuncios