Derechos Humanos

“Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya”

Ahir vam realitzar la Jornada “Deu anys de la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya” a l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, la qual va ser un èxit de participació i en relació a les reflexions que pretenia obrir i compartir. La Jornada, amb una alta participació de més de 170 persones de perfils diversos, va servir per iniciar un balanç dels deu anys de vigència de Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, pensant també en el futur. Al llarg del dia vam comptar amb la participació d’expertes i professionals reconegudes, i amb un públic molt informat i participatiu, format per personal i càrrecs de l’administració pública que treballen en l’àmbit de l’habitatge, professionals de l’habitatge, acadèmics, estudiants, investigadors, tercer sector social i economia social i cooperativa, i societat civil.

IMG_3362

A la benvinguda i obertura de la Jornada Marco Aparicio (President de l’Observatori DESC) i Juli Ponce (Director de TransJus) van donar la benvinguda a les assistents, van explicar els objectius de les entitats organitzadores, l’Observatori DESC i l’Institut de recerca TransJus de la UB, així com de la Jornada.

Posteriorment a la taula d’inici, Salvador Milà (actualment Director de l’Àrea de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i en aquell moment Conseller d’habitatge i diputat en els anys d’elaboració de la norma), Ricard Fernandez (actual Gerent de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona i Secretari d’Habitatge en aquell moment) i Vanesa Valiño (actual Cap de Gabinet de la Regidoria d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i directora de l’Observatori DESC i participant de moviments pel dret a l’habitatge quan va néixer la llei), van iniciar un diàleg centrat en el context de fa deu anys, les fonts de la norma i les dificultats que van sorgir al moment d’impulsar-la.

Seguidament vam iniciar un bloc de balanç i amb perspectiva comparada, que va comptar amb la moderació de Martí Batllori, advocat i membre de l’Observatori DESC, que va obrir Juli Ponce, Catedràtic acreditat de dret administratiu i professor titular a la UB, on és director de l´Institut de Recerca TransJus, amb una balanç general; que va proseguir amb Camille Mialot, Doctor en dret, advocat especialista en dret públic i Maître de conférences a la Facultat de Dret de Sciences-Po on és responsable del curs «intervention publique sur le sol et la construction», per parlar dels deu anys de la Llei DALO de França i el context europeu; i va acabar amb l’intervenció de Dolors Clavell, advocada especialista en dret administratiu, per parlar de d’una perspectiva comparada de les lleis del dret a l’habitatge a l’estat espanyol.

Després de la pausa cafè, va tenir lloc el bloc de qüestions clau I, amb la moderació del professor Josep Maria Moltó, coordinador del llibre “Dret a l’habitatge i funció social de la propietat”. Els temes que es van tractar en aquesta part són: el parc d’habitatge social i el mandat de solidaritat urbana, amb Carlos Macías, politòleg i tècnic d’habitatge de l’Observatori DESC; els plans locals d’Habitatge, a càrrec de Núria Colomé, membre de la Cooperativa Celobert especialistes urbanisme, habitatge i redactors del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona, David Mongil, Cap de l’Oficina d’Habitatge de la Diputació de Barcelona i President del Col·legi de Geògrafs a Catalunya; per acabar amb les multes i sancions, utilització anòmala i habitatge desocupat, explicades per Aleix Canals, advocat especialitzat en dret públic, i Mercè Pidemont, jurista experta en Dret Administratiu i membre l’Observatori DESC.

IMG_3330

A la tarda, al bloc de qüestions clau II, que va comptar ambb la moderació de Josep Maria Muntaner, Regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l’Ajuntament de Barcelona, es van parlar de la nova planificació territorial en l’àmbit de l’habitatge, a càrrec de Raimon Soler, advocat especialitzat en Dret urbanístic, immobiliari i habitatge, membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, i Guillem Domingo, especialista en habitatge i ciutat, tècnic d’habitatge de l’Observatori DESC; de la dimensió metropolitana de l’habitatge i la planificació de l’habitatge protegit, per part de Carles Donat, geògraf, Cap de l’Àrea d’Habitage de l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona; sobre les mesures de rehabilitació i conservació per garantir la funció social de l’habitatge, les quals va exposar Domènec Sibina, professor de Dret Administratiu UB, membre de l’Institut de Recerca TransJus; i finalment, sobre el recorregut de l’acció pública per a la garantia del dret a l’habitatge, per Alex Peñalver, Doctor en Dret, professor titular de dret Administratiu de la UB, membre de l’Institut de Recerca TransJus.

A la cloenda per parlar de futur, Irene Escorihuela (Directora de l’Observatori DESC) i Juli Ponce (Director de l’Institut de Recerca TransJus), van fer un repàs de les principals conclusions de la Jornada i van compartir reflexions de futur. Posteriorment representants de les administracions públiques van exposar les polítiques d’habitatge que estan impulsant i van compartir reflexions de futur respecte de la Llei 18/2007 i sobre el camp de l’habitatge en sentit ampli. Per aquesta part vam comptar amb la presència de Ramón M. Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, Javier Burón, gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, i Maria Xalabarder, gerent de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona.

IMG_3387

Certament, la Jornada va ser molt intensa i rica a nivell de continguts, reflexions i participació, tal i com era necessari per commemorar que aquest mes de desembre la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya ha complert 10 anys i per commemorar l’efemèride.

Un event que va ésser un punt de partida per fer balanç, obtenir reflexions, identificar dificultats i apuntar propostes cara el futur.

La Jornada tindrà continuïtat a través de la publicació d’un llibre amb articles de les ponents cara a l’abril i amb presentacions de la publicació i formacions més específiques basades en tots els temes que la Llei inclou.

A la web de la UB podeu veure tota la Jornada, que va ésser gravada en vídeo: https://uboc.ub.edu/portal/Play/5df7048d16be4db4b9f7cf8cfbb1d5731d

Anuncios

La dimensión jurídica del gasto público: derechos humanos, presupuestos y recortes

El pasado miércoles 18 de octubre tuvo lugar en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el Seminario “La dimensión jurídica del gasto público: derechos humanos, presupuestos y recortes”. El evento, que se sumó al Ciclo de Debates organizados periódicamente por el TranJus, fue abierto y moderado por el Dr. Juli Ponce, Director del Instituto TransJus. En su discurso de apertura, el Dr. Ponce quiso estimular la reflexión sobre derechos fundamentales —y en particular el derecho a la vivienda—, su realización y financiación a través del gasto público, pero también sobre su violación mediante recortes y medidas de austeridad. El Dr. Ponce evidenció que el hecho de que entre 2008 y 2015, la inversión en materia de vivienda descendió un 55% en los presupuestos generales del Estado Español, no es un asunto baladí y resulta por lo tanto necesario dedicar más atención al efecto de políticas presupuestarias sobre la realización de los derechos fundamentales y al estudio de instrumentos jurídicos que puedan ampararlos en tiempos de crisis.

IMG_2515

A partir de esta última reflexión, el Dr. Horacio Corti, Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Defensor General de la Ciudad de Buenos Aires, empezó su ponencia compartiendo con los oyentes su idea de regulación presupuestaria. El Dr. Corti concibe el problema del presupuesto público y de los recortes como un fantasma que recorre el mundo entero y que a partir de 2012 adquiere una relevancia cada vez mayor en los discursos tanto de la Unión Europea cuanto de las Naciones Unidas, así como en las normas y sentencias constitucionales de países como España, Italia, Brasil y México. Se trata de un problema global, multinivel, y hay que tratarlo como tal, porque su comprensión exige una visión simultánea del derecho nacional comparado, del derecho comunitario europeo y del derecho internacional de los derechos humanos. Al mismo tiempo, según el Dr. Corti, habría que reformular la manera en que pensamos la Constitución, o sea el texto fundamental que, por un lado, garantiza los derechos fundamentales del ciudadano —primer pilar constitucional— y, por el otro, establece las directrices para la organización del poder estatal —segundo pilar constitucional. A tal fin, el Dr. Corti propone dotar la Constitución de un tercer pilar que incluya una disciplina normativa sobre financiación del gasto público: un conjunto de reglas situado en el más alto nivel de la jerarquía normativa, que puedan, gracias a su posición preponderante, establecer los límites y las prerrogativas del legislador presupuestario. Esta Teoría General de la Constitución Financiera no separa y tampoco rompe el texto constitucional; el tercer pilar contribuye a conectar la parte de los derechos fundamentales con la parte orgánica de la constitución, porque tiene la función de proporcionar la disciplina reguladora para la financiación de ambas partes. Finalmente, el Dr. Corti destacó que si se otorga a la disciplina presupuestaria el correcto espacio tanto a nivel global cuanto a nivel constitucional se derrumbarían dos grandes mitos: primero, que el legislador tiene discrecionalidad absoluta en definir gasto y recortes públicos y, segundo, que los tribunales no pueden decidir sobre cuestiones presupuestarias.

IMG_2525

El Dr. Cristian Billardi, también Profesor de la Universidad de Buenos Aires, enfocó su ponencia sobre otro aspecto constitucional relacionado a las políticas presupuestarias: la reciente recepción del principio de “equilibrio” o “sostenibilidad” fiscal en la Constitución de numerosos sistemas europeos y latinoamericanos. La incorporación constitucional de este principio se da en un contexto de crisis económica y tiene la finalidad de contener el déficit y limitar el gasto público. Dada la relevancia constitucional de dicho principio y dada también la relevancia constitucional de los derechos fundamentales que pueden verse afectados por la reducción de gasto público, cabe entonces cuestionarse acerca de si “equilibrio” o “sostenibilidad” fiscal deben ser objeto de balance en un pié de igualdad con los demás derechos humanos constitucionalizados o, en cambio, deben subordinar o subordinarse a estos últimos. La respuesta del Dr. Billardi a este interrogativo es que no se tendría que preferir ninguno de los dos, sino llegar a una ponderación después de haber analizado concretamente el contenido de la ley presupuestaria y sus consecuencias para no alterar el ejercicio ordinario de los derechos humanos.

El Dr. José Rozas, Catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Barcelona, se sumó al discurso del Dr. Billardi e hizo una crítica al poder legislativo, que carece de coordinación y de rigor técnico en la definición de las normas presupuestarias. Así, el Dr. Rozas evidenció la falta de una memoria económico-financiera que explique cómo y de dónde se generan los recursos económicos y también de un esfuerzo conjunto que conecte la política económica con la política tributaria. En tiempos de crisis la hacienda fiscal es probablemente el único escaso recurso para la financiación del gasto público, por lo tanto, hay que racionalizar los costes, separarlos y evaluarlos política por política, así como hay que analizar la conducta económica (behavioural economics analysis) de los varios agentes, para evitar que haya beneficios y restricciones ilegítimas.

El cuarto ponente invitado, el Dr. José Manuel Almudí, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, no pudo asistir por un problema sobrevenido de última hora, así que después de la intervención del Dr. Rozas, el Dr. Ponce abrió el turno de preguntas. El debate entre oyentes y ponentes resultó ser una estupenda ocasión en la que, a pesar de las diferentes de visiones, se llegó a la misma conclusión: el discurso sobre presupuestos, recortes y derechos humanos es un tema sensible y a veces incómodo, pero no por esto tiene que evitarse. Se precisan más estudios, más análisis y más atención en la disciplina jurídica del gasto público, de otra forma nunca se encontrará el correcto equilibrio entre justicia y recursos.

IMG_2534

Para mayores detalles sobre los temas tratados durante el Seminario se pueden consultar gratuitamente los siguientes documentos:

http://www.forumjustica.com.br/wp-content/uploads/2015/08/Revista-Juridica-de-Buenos-Aires.pdf

https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/220813/398085/Tesi%20Billardi%20-%20Diritti%20Umani%20e%20Diritto%20tributario.pdf

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=578436

Al final del Seminario el Dr. Corti donó al TransJus y éste a la biblioteca de la Facultad de Derecho un ejemplar de su libro “Derecho Constitucional Presupuestario”:

https://www.praxisjuridica.com.ar/derecho-constitucional/derecho-constitucional-presupuestario-autor-corti-horacio-guillermo/

Así como el volumen en papel del monográfico de revista sobre Derechos Humanos y restricciones financieras del que ha sido autor, además que director, junto al Dr. Ponce y a muchos otros académicos de prestigio:

https://www.mpdefensa.gob.ar/biblioteca/pdf/Revista11.pdf

 

Crónica realizada por Leila Adim, doctoranda de la Facultad de Derecho, Universitad de Barcelona.