Human Centered Business Model

Professor Eva Andrés Aucejo, a member of the TransJus, has been nominated “Consultant” for the World Bank, in the Human Centered Business Model Project, developed by the Global Forum on Law, Justice and Development (GFLJD).

Dr. Eva Andrés Aucejo, researcher for the Human Centered Business Model, has engaged in various activities to support the work of the Secretariat of the Global Forum on Law, Justice and Development (GFLJD) in collaboration with TransJus, which was initiated and supported by the LEGVP of the World Bank. These activities included contributions to the development of a set of provisions and indicators on economic and fiscal principles for the Human Centered Business Model, which was presented at the University of Barcelona Law School last June: http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2017/06/031.html

In particular, Dr. Andrés developed a background paper entitled “Fiscal and Economic incentives for companies developing an alternative approach to doing business: The Fiscal Pillar (IV) of the Human-Centered Business Model Project”, as a result of her researches during her stay at the World Bank Headquarters, in Washington D.C. The studies of Professor Eva Andrés have deserved the “Impressive Works” consideration by the Legal Vice-Presidency of the World Bank. English and Spanish versions of her work will be published. The Spanish version will be included as a working paper of TransJus and will be available soon in its web page: http://www.ub.edu/instituttransjus/wp-numerosENG%20-%20Copia.html

 

Anuncios

Presentació a la Facultat de Dret del projecte Human-Centered Business Model

El TransJus va acollir el passat dimecres 14 de juny una sessió de presentació d’un projecte per fomentar un model de negoci centrat en les persones (human-centered business model). Es tracta d’un projecte que promouen diverses entitats, entre les quals hi ha el Banc Mundial , Unidroit i el Grup Europeu de Dret Públic, com també l’Institut de Recerca TransJus de la Universitat de Barcelona.

El Fòrum Mundial sobre Dret, Justícia i Desenvolupament, promogut i recolzat per la Vicepresidència Jurídica del Banc Mundial (que té només dues institucions de l´Estat espanyol integrades en ell, una d´elles TransJus), és el líder del projecte “Model de negoci centrat en les persones”. El projecte té com a objectiu contribuir al desenvolupament d’un nou model de negoci econòmicament sostenible, respectuós amb els drets humans, el medi ambient i les comunitats locals en les quals s’insereix.  D’aquesta manera es pretén donar una resposta concreta als empresaris que volen operar d’una manera més sostenible i que no es troben acomodament en els models econòmics, legals i mecanismes de mercat existents.

El nou model de negoci, del que aquest projecte té la intenció d’ajudar a definir les característiques comunes, inclou els sectors lucratius i els no lucratius. En comparació dels models lucratius s’afegeixen els objectius de sostenibilitat social i ambiental, mentre que en comparació de les organitzacions no lucratives proporciona una forta identitat a través d’un conjunt comú d’objectius corporatius i mesuradors de rendiment. Des del punt de vista operatiu, el projecte té com a objectiu identificar – en un ecosistema de negocis – nous objectius i eines com a noves formes de govern, nous sistemes de finançament o l’adaptació dels instruments existents. Així com també els sistemes específics d’impostos, criteris d’adquisició consistents i una nova relació amb empleats, proveïdors, clients i la comunitat local. El projecte pretén involucrar activament als actors públics i privats en diversos sectors on ja es van començar a experimentar l’economia i els enfocaments innovadors per fer negocis. El projecte preveu successives experimentacions (especialment en el nivell municipal)  i l’aplicació del model identificat almenys en dos països, oferint la prestació d’assistència tècnica als governs respectius.

Després d’una trobada inicial a Washington, s´han produït presentacions a Roma i ara Barcelona,  que continuaran amb altres reunions a París i Brussel·les (davant de la Unió Europea).

En el cas de Washington, el passat mes de desembre de 2016, va tenir lloc la setmana Law, Justice and Development 2016, organitzada pel Banc Mundial, i dedicada al Dret, el canvi climàtic i el desenvolupament . Durant la mateixa, un equip del TransJus va acudir a Washington  per a exposar els resultats del treball desenvolupat en l ´àmbit de la línia 1 de recerca de l’institut (Gobernança, transparència i corrupció) des de l’estiu de 2015, en el marc del projecte que estem descrivint. Es va exposar a Washington una matriu amb 41 principis identificats, en una sessió en la qual també van intervenir coordinadors dels altres pilars del projecte i impulsors de la iniciativa, com per exemple el senyor Marco Nicoli, responsable del Banc Mundial; els senyors Andrea De Maio (responsable de l’European Group of Public Law); la senyora Diletta Lenzi (investigadora en  la Ca Foscari Univ, el Dr. Andrea Zorzi, (professor de Dret de la mateixa universitat) o el professor de la facultat de Dret de la Universtitat de Michigan, Zachee Pouga Tinhaga. En la sessió van estar representants de l’American Bar Association i van assistir també professors d’universitats nord-americanes (com per exemple Georgetown), així com funcionaris del Banc Mundial, algun dels quals també va intervenir durant l’exposició. Després de la presentació va tenir lloc un viu debat en el marc del com es va posar de manifest un alt grau d’interès i una valoració molt positiva del projecte.

En aquest context, va tenir lloc la sessió del dia 14 de juny a Barcelona, on es pogueren intercanviar punts de vista amb representants del Banc Mundial, Unidroit i del sectors públics i privats catalans.

Entre els ponents, destaca el representant del Banc Mundial Marco Nicoli, que explicà de quina manera un model de negoci centrat en les persones complementa, mitjançant paràmetres addicionals, els mètodes ordinaris d’avaluació de la rendibilitat. Es tracta d’unificar, com va exposar, harmonitzar i ampliar codis de comportament en el món dels negocis ja elaborats en el marc de l’OCDE o les Nacions Unides, vinculats a l’economia del bé comú o al concepte de responsabilitat social corporativa. Alberto Mazzoni, president de l’Institut Internacional per a la Unificació del Dret Privat (UNIDROIT), va destacar els reptes que aquest enfoc planteja a les actuals empreses privades.
El model de negoci centrat en les persones, promogut pel Fòrum Global sobre Dret, Justícia i Desenvolupament del Banc Mundial, abasta tres àmbits: sostenibilitat social, mediambiental i ètica. Pel que fa als sis eixos que l’estructuren, el primer, sobre principis rectors, està liderat per l’Institut de Recerca TransJus i el coordina Marta Ortega, membre d’aquest centre i professora de Dret Internacional Públic de la UB, qui va exposar en la sessió del dia 14 la contribució feta fins al moment pel TransJus. Els altres eixos són els que tenen a veure amb el marc legal i el govern corporatiu, l’eix financer, el fiscal, el d’adquisició (contractació i competència), i el de suport a la creació de capacitat i consellers (sistemes de suport tècnic).

 

fotonicoli

El senyor Marco Nicoli, Senior Knowledge Management Officer, Legal Vice Presidency and Senior Project Manager of the Global Forum on Law, Justice and Development, at the World Bank