Sin categoría

Pobresa energètica: regulació jurídica i protecció dels drets de les persones

El dilluns dia 12 de febrer, l’Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va acollir la jornada “Pobresa energètica: regulació jurídica i protecció dels drets de les persones”, organitzada per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Institut de Recerca de la UB TransJus.

Durant els últims anys, la pobresa energètica ha estat un dels principals temes que han preocupat a la societat catalana, així com objecte de diverses normatives i sentències judicials. A això s’hi sumen les impugnacions presentades pel Govern central davant el Tribunal Constitucional contra la legislació autonòmica creada per a regular aquest problema.

Des de la Federació de Municipis de Catalunya i el TransJus es va dissenyar una jornada per a debatre quina és la situació actual i quines són les perspectives de futur a Catalunya respecte a la lluita contra la pobresa energètica.

6-web-ok-1

Va presentar l’acte el Dr.  Xavier Pons, degà de la Facultat de Dret de la UB; el senyor Xavier Amor, president de la FMC, qui va posar en relleu com els municipis han fet tot el possible per minvar els efectes d’aquesta pobresa i va demanar seguretat jurídica i recursos, i el Dr. Juli Ponce, director del TransJus.

11-web

Dr.Juli Ponce

Posteriorment van seguir tres conferències a càrrec d’acadèmics experts: el Doctor en dret i professor de la Universitat de Sevilla Manuel Silva, autor d´un llibre sobre la pobresa energètica,  el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat d´Almeria, Iñigo del Guayo Castiella, autor de diferents treballs sobre la qüestió,  i el professor Bartlett Castellà, professor de Dret Públic d’ ESADE Business & Law School, Universitat Ramón Llull, qui també s´ha ocupat de la regulació del sector. En les ponències es van posar en relleu dades empíriques i es va parlar del marc jurídic vigent a l´àmbit europeu, espanyol i català.

10-web4

Manuel Silva

A continuació i per concloure la jornada, va tenir lloc una taula rodona moderada pel secretari de la FMC, Juan Ignacio Soto, per a exposar la situació actual i les perspectives de futur en el marc català, estatal i de la Unió Europea. En aquesta taula van participar diversos experts en matèria jurídica i representant dels ombudsmen catalans.

D´una banda,  l´advocat i professor associat de la  Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona Joan Recasens va exposar la litigació existent en la matèria, fent referència a la sentència d´un Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona,  que anul·là fa unes setmanes el Protocol de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica i que es troba ara recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

12-web5

Enric Barlett Castellà

En Juli Ponce  va fer referència a la diferent situació de les companyies privades quan presten serveis d´interès general,  a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unió Europea de 2016 que considera possible la limitació de preus dels subministraments per part dels Estats i a les treves hivernals de diferents països que impedeixen tallar els subministraments, como ara en el cas francès on hi ha una interessant sentència del Consell Constitucional vinculant dignitat, habitatge, constitució i impossibilitat de tallar el subministrament de l´aigua durant tot l´any.

El senyor Daniel Ruiz, membre de la Sindicatura de Greuges de Catalunya, va exposar el punt de vista d´aquesta institució,  que ha emès diversos interessants informes sobre la matèria i un document en relació amb la darrera regulació estatal, Reial decret 897/217, de 6 de octubre, en el que  entén que, entre d´altres qüestions, la Llei catalana 24/2015 preval sobre el Reial decret 897/2017 pel que fa a prohibir la suspensió del subministrament d’electricitat en situacions de vulnerabilitat i posa  de manifest com manquen garanties que les administracions competents en serveis socials disposin de recursos suficients per assumir el 50% de les factures dels consumidors vulnerable.

9-web3

Iñigo del Guayo Castiella

El president del Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya, senyor Joan Barrera i Riba, va exposar la molt rellevant qüestió de la visió des de la protecció dels drets de les persones en el món local.

Va cloure la jornada el Director del TransJus, fent referència a com la pobresa energètica és un wicked problem, en expressió utilitzada pels estudiosos de la transdisciplinaietat,  és a dir, un problema molt complex que exigeix una comprensió des de diverses perspectives, tot citant les paraules de BREWER sobre que el món té problemes, però les universitats departaments. També fa esmentar les crides de la Lliga d´Universitats Europees de Recerca a promoure aquest enfoc amb col·laboració entre actors socials i universitats.

L´existència d´interessos molt potents de tota mena en aquest àmbit i les dificultats pel bon funcionament de la liberalització duta a terme en els darrers anys fan complexa també la trobada de solucions raonables per a tothom, que garanteixen la sostenibilitat econòmica, ambiental i el principi jurídic de precaució social, reconegut legalment i jurisprudencialment, que exigeix distingir la impossibilitat de tallar subministraments bàsics per a la vida humana de la distribució de costos i beneficis generats per aquesta prohibició legal entre el sector públic i privat.

En tot cas, en el mig termini caldrà combinar tècnica (jurídica, econòmica, de gestió pública i privada…) amb empatia i saviesa, car, com assenyalà  KARL LLEWLLYN, un rellevant jurista nord-americà que va viure en el context de la Gran Depressió del segle passat, i  qui va ser esmentat en la jornada:

 “La compassió sense tècnica és un caos; i la tècnica sense compassió és una amenaça”

Les diferents intervencions seran recopilades en un llibre col·lectiu que serà objecte de propera publicació amb l´ànim de contribuir a clarificar les diverses qüestions suscitades al llarg de l´activitat.

Crònica realitzada pel Dr.Juli Ponce Solé, Director del TransJus.

Anuncios

El TransJus presente en el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL)

La Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo (AEPDA) eligió  el marco del VIII Centenario de la Universidad de Salamanca (USAL) para celebrar su congreso anual y debatir sobre la necesaria reforma del régimen de las instituciones académicas españolas.

IMG-20180209-WA0002

 

Este XIII congreso de la AEPDA, que se celebró los días 9 y 10 de febrero de 2018, en el marco del VIII Centenario de la USAL, la tercera universidad europea más antigua, reunió a más de 300 especialistas para reflexionar bajo el lema “La Organización de la Universidad y la Ciencia”.

En el marco de la tercera sesión, dedicada a ciencia e innovación, participó el TransJus, cuya labor fue objeto de una comunicación, que se presentó por escrito y que será objeto de publicación en las actas del congreso, y de un poster.

IMG_20180210_111358

 

El congreso tuvo eco en medios de comunicación de ámbito estatal  (véase por ejemplo: www.lavanguardia.com/vida/20180206/44585645916/salamanca-acogera-congreso-sobre-la-reforma-del-regimen-de-las-universidades.html ) y autonómico.

Un video sobre el mismo puede hallarse en: https://www.youtube.com/watch?v=tCQVdYDhRaY

El PDF de la comunicación presentada en el Congreso puede leerse aquí: Comunicación

 

Crónica realizada por el Dr.Juli Ponce Solé, Director del TransJus.

A Business and Human Rights debate with references to Artificial Intelligence with Professor Don De Amicis from the University of Georgetown

Last January 11th 2018, the TransJus Research Institute inaugurated a new season of discussions and seminars with a Business and Human Rights debate presented by Professor Don De Amicis from the University of Georgetown Law School (Washington D.C). The debate was held at the Sala de Professors of the Faculty of Law and hosted by the director of the TransJus Institute, Dr. Juli Ponce Solé, and one of its members, Dr. Marta Ortega, who was in charge of coordinating the event. Futhermore, this academic activity was framed in the context of  research project on territoriality as a limit on State jurisdiction before non State private actors behaviours that have an impact on the effectivity of internationally recognised human rights (DER201567026P).

IMG_3895

Besides his work as a Professor at the University of Georgetown, Mr. Don De Amicis also teaches at the International Law Institute (Washington D.C) and is a member of the European Bank for Reconstruction and Development and the Sanctions Committee of the Inter-American Development Bank. Having worked for the public and private sector as a lawyer and advisor, Prof. Don de Amicis’s outstanding curriculum focuses mainly on corporate social responsibility, corporate governance, anti-corruption and risk management.

The issue of Business & Human Rights has become a pressing matter in the recent years. As an introduction to the topic, Prof. De Amicis provided an overview of Human Rights international treaties and their corresponding bodies and mechanisms. Prof. De Amicis specifically referenced the UN Treaty System, the core ILO treaties and European treaties. Furthermore, Prof. De Amicis continued to determine the particular business-related Human Rights, which include inter alia the right to non-discrimination, the right to work, the right to social security, the right to an adequate standard of living and the right to an effective remedy for violations of human rights.

IMG_3892

As depicted by Prof. De Amicis, the United Nations Human Rights Council endorsed the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in 2011[1]. These principles comprise a set of non-binding guidelines for States and companies to prevent and address human rights abuses committed in business operations. Particularly, the UN Guidelines are divided into three pillars: the State Duty to Protect, the Corporate Responsibility to Respect and finally Access to Remedy. On the other hand, Prof. De Amicis mentioned the OECD Guidelines for Multinational Enterprises[2], which contain a chapter on human rights aligned with the UN “Protect, Respect and Remedy Framework”. The OECD Guidelines are recommendations addressed by governments to multinational enterprises operating in or from adhering countries that provide non-binding standards for responsible business conduct. The recently added chapter establishes six points with regards to the enterprises’ duty to respect human rights. Interestingly, the concept of due diligence, addressed by Prof. De Amicis during the debate, is included in one of the points contained in the OECD Guidelines. This concept is described in the Guidelines as “a process that entails assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses as well as communicating how impacts are addressed”[3]. Added to these international initiatives, Prof. Don De Amicis made reference to the Human Centered Business Model promoted by the World Bank, the European Public Law Organization, UNIDROIT and Transjus, amongst other partners. He highlighted that Transjus has assumed the role of framing a comprehensive code of conduct of self-imposed principles for all kinds of enterprises which was presented in Washington DC at the World Bank during the Annual meeting of the Law, Justice and Development Forum.  Subsequently, Prof. De Amicis focused on the regulatory initiatives undertaken by States in order to prevent Human Rights abuses by corporations. In particular, France recently passed a law on “The duty of vigilance”[4] which imposes an obligation for corporations to conduct a “vigilance plan” in order to identify and prevent risk. Similarly, the UK has adopted the “Modern Slavery Act”[5], forcing corporations to report on steps in their supply chain to avoid slavery. Furthermore, Prof. De Amicis mentioned benchmarking as a means for transparency and accountability. For example, there are companies such as BankTrack, who provide assessment to other corporations in relation to risk management and prevention of human rights violations. On the other hand, companies like Corporate Human Rights Benchmark elaborate ratings and rankings of corporations on their performance against the UN Principles.

In connection with the presentation on Business and Human Rights, Prof. De Amicis initiated a conversation on artificial intelligence and Law. Specifically, Prof. De Amicis focused on the effects of artificial intelligence as a substitute for human fallibility in the work environment and technology. In that sense, Prof. De Amicis underlined that the relationship between human rights and artificial intelligence is still a subject that has to be explored although it is increasingly becoming a controversial topic.

The concepts of “big data”, “fintech” and “bitcoin” were brought up during the conversation. Interestingly, Prof. De Amicis stressed the demanding task, especially for jurists, to classify new technology concepts to further regulate them. As an example, Prof. De Amicis explained that “bitcoin” could either be placed as a method of payment, currency and a commodity. This certainly poses an exceptionally complex challenge for future legislators in the upcoming years. Furthermore, Prof.De Amicis pointed out the growing influence of “fintech” on financial corporations such as banks. Putting it in simple words, “fintech” or “financial technology” is a new financial industry that applies technology to improve financial activities. This term includes areas such as retail banking, investment and cryptocurrencies like the aforementioned “bitcoin”.  In particular, Prof. De Amicis made reference to “smart contracts”, which utilize computer programs to digitally facilitate, verify or enforce the negotiation or performance of a contract. They automatically execute contracts between buyers and sellers and unlike common contracts, they are trackable and irreversible. Finally, Prof. De Amicis mentioned “Robo-advisors”; digital platforms that provide automated, algorithm-driven financial planning services with no human supervision. Their task is to offer financial advice or automatically invest its clients’ assets. The main benefit of using this type of technology is that by eliminating human labor, the costs for clients are lower. In conclusion, the consequences of artificial intelligence are indeed a cutting edge issue that will unavoidably have a strong impact on jurisprudence and legislation in the near future and will impact on human rights also.

IMG_3879

The presentation by Prof. De Amicis was followed by a round of questions from the participants to the debate. The questions mainly revolved around the topic of Business and Human Rights and the effectiveness of the UN Guidelines and the OECD Guidelines to prevent Human Rights violations by corporations. In particular, many of the participants pointed out the fact that a big part of corporations operated in underdeveloped countries with very inadequate Human Rights legislation, incentivizing corporations to skip on their obligations. With no control from the governments of these countries over the activities of corporations, will the UN Guidelines remain empty rhetoric? In response, Prof. De Amicis pointed out that the Business and Human Rights discussion is a relatively new topic that is slowly being implemented in the codes of conduct of many corporations nowadays. On the other hand, other related issues such as climate change were also brought up during the conversation. In that sense, is it possible to include the pressing problem of climate change into the Business and Human Rights debate and eventually into any type of international guidelines for corporations? Moreover, what can national governments do in order to pressure corporations into respecting Human Rights standards?

To conclude, perhaps businesses will not be pioneers in the protection of human rights although it is crucial to find ways to pressure and incentivize corporations in order to prevent further negative impacts on communities and climate.

 

Chronicle by Ona Lorda Roure, Law student at the University of Barcelona. Collaborator of the TransJus Research Institute.

 

 

[1] UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Available: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

[2] OECD Guidelines for Multinational Enterprises. Available:  http://mneguidelines.oecd.org/2011HumanRights.pdf

[3] Ibid, paragraph 45.

[4] LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre:  https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/3/27/2017-399/jo/texte

[5] Modern Slavery Act, UK: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted

Good Governance and Administrative Law: A Transpacific Perspective

El día 30 de noviembre, en la Sala de Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, el debate “Good Governance and Administrative Law: A transpacific perspective”. Esta actividad forma parte de las iniciativas que periódicamente organiza el TransJus, fue abierto y moderado por el Dr. Juli Ponce, Director del TransJus.

IMG_3220

En su apertura el Dr. Ponce realizó una reseña de los objetivos que el TranJus se ha planteado, las actividades que organiza periódicamente y los diversos temas que en ellas se van tratando. En particular, destaca el carácter interdisciplinario del TranJus, señalando que la especialización es necesaria para el ejercicio de la abogacía pero que a veces deja de lado otras perspectivas en los temas tratados por lo que es recomendable contar con una visión transversal de los temas tratados dado el interés que ellos revisten para la comunidad. Por lo anterior, el TransJus busca la interacción de distintos actores académicos y no académicos.

El Profesor Xavier Arbos toma la palabra para poder presentar al Dr. Leonid Sirota[1], destacando la formación académica y practica del Dr. Sirota, así como su blog doubleaspect https://doubleaspect.blog/ .

IMG_3221
Inicia su presentación el Dr. Sirota señalando tal como ha escrito el Prof. Ponce y otros autores que el derecho administrativo y la perspectiva legal debe ser tema de preocupación de parte de las entidades administrativas. Esto con ocasión que la administración continuamente toma decisiones vinculadas al derecho frente a los requerimientos de los ciudadanos quienes además de exigir su actuación demandan que estas sean adecuadas. Así pues, el Dr. Sirota levantara algunas advertencias respecto de los requerimientos que el derecho administrativo debe atender en el contexto de una buena gobernanza. Esto debido a que el derecho administrativo tiene el deber contribuir a ello, sin perjuicio que se debe ser cuidados en la forma que se busca alcanzar los objetivos porque si no se realiza de manera adecuada puede generar problemas tanto para la administración como para los administrados. Asimismo, señala que el concepto de “good governance” es complejo y presenta diferentes dimensiones para el derecho administrativo que al menos en Canadá resulta difícil realizar una integración por parte de la administración: eficiencia de la administración, calidad del proceso de toma de decisiones, y aspectos de legalidad y constitucionalidad. A través de esta ponencia, tratará de explicar el significado de estos conceptos, ver como el derecho administrativo los fomenta, los límites que tienen y dar una perspectiva de como dan en Canadá y en Nueva Zelanda.

En cuanto a la eficiencia de la actividad de la administración, el Dr. Sirota señala que debe ser eficiente ya que la desorganización es incompatible con una buena gobernanza. Así pues, el Tribunal Supremo de Canadá cuenta con las atribuciones para intervenir cuando observa una falta de eficiencia en la actuación de la administración a través de la revisión judicial. Por ejemplo, si en conformidad a su esfera de atribuciones la entidad administrativa debe ejecutar o no una acción, el funcionario está obligado a actuar en ese sentido, en caso que desobedezca este mandato la Corte Suprema puede obligarlo a actuar conforme a derecho en el cumplimiento de los deberes legales que se le imponen. En casos determinados los tribunales pueden establecer un plazo perentorio a los órganos de la administración para su actuación, aún en ausencia de un plazo legal determinado. Por otra parte, señala el Dr. Sirota, se puede producir un daño a los intereses públicos si es que ocurre abuso del proceso y en consecuencia producir daños. Por lo que es necesario reforzar la legislación en relación a la protección de los intereses públicos con las debidas cautelas ya que en ciertos casos reforzar la legislación también puede ocasionar daños a la administración de modo que se debe ser cuidadoso en la forma y oportunidad en que se realiza. Existen altas barreras y mucha presión en relación a frenar la intervención de la administración, así como para que no refuerce la legislación. En teoría, si un órgano administrativo demoró mucho en resolver un asunto esto puede volverse problemático por lo que se espera que la próxima vez resuelvan con más eficiencia los asuntos sometidos a su conocimiento. Lamentablemente esto no ocurre la mayoría de las veces porque se ha constatado que los órganos administrativos vuelven a cometer errores. Así pues, tal como se ha descrito precedentemente el derecho administrativo contribuye a la eficiencia en la actividad de la administración.

Continua el Dr. Sirota con el segundo punto que menciono anteriormente, referido al rol que el derecho administrativo debe tener en el proceso de toma de decisiones, para que este se desarrolle correctamente. Esto en el supuesto que un buen proceso administrativo consecuentemente finalizará en una buena decisión. En este escenario, la revisión judicial tiene cabida en cuanto a la calidad del proceso de toma de decisiones, ya sea en aspectos de racionalidad o legalidad. Lo anterior, en razón que las decisiones de la administración toma tienen efectos respecto de los derechos individuales, particularmente respecto al deber que se debe tener en vista respecto de la equidad dentro del proceso.

IMG_3229

El contenido de los procedimientos respecto de la equidad en materia procesal depende de múltiples factores, como la legítima expectativa en relación a que el proceso será desarrollado de manera ajustada a derecho, así como la credibilidad y el deber de resolver imparcialmente. La organización debe tomar las decisiones y actuar conforme a las atribuciones que el legislador le ha otorgado y no fuera de ellas de manera discrecional. Siguiendo con la forma en que la administración tiene que cumplir su rol, surge el deber de proveer las razones que motivaron el proceso en la toma de decisiones evitando consideraciones que deben ser legítimamente excluidas. Así pues, se espera que en Canadá los motivos expresados en una decisión de la administración sean idóneos.

En relación al derecho y las leyes administrativas, los tribunales supervigilan que aquellos tomen las decisiones correctas. Esto permite la revisión judicial respecto de la legalidad, sustanciación del proceso y el fondo, existiendo estándares de revisión que han sido establecidos por parte del poder judicial. Por ejemplo, en 1959 se produjo pronunciamiento de la Corte Suprema de Canadá en el caso Roncarrelli, en que el Premier de Quebec ordeno a la Comisión de Licor cancelar la licencia de alcohol del Sr. Roncarelli[2]. Esta sentencia estableció un estándar de revisión para el derecho administrativo canadiense ya que establece que la ley es un límite para la actividad de la administración ya que califico las motivaciones de la actuación de la administración como discrecionales y fuera del límite de su actividad.

La legislación canadiense a efectos del contenido de una decisión establece el deber de proporcionar las razones y la idoneidad de estas, siendo ambos elementos de análisis para determinar la racionalidad de la decisión en caso de ser necesaria la revisión judicial. Estas reglas están diseñadas para asegurar que la decisión que se tome sea el resultado de un proceso imparcial que considere los objetivos de la legislación, evitando consideraciones que por mandato legal deben ser excluidas. Es por esto que la ley administrativa se interesa por lo sustancial de las decisiones, ya que se considera que de contar con un buen proceso se debería tomar la decisión correcta, lo que se traduce en que la revisión judicial por parte de los tribunales es cautelosa.

A continuación, el Dr. Sirota se refiere al concepto de estándar de revisión. Plantea lainterrogante respecto a si es necesarios contar con un número determinado o no de elementos para un estándar de revisión. Agrega, que es un tema debatible y bastante complejo por lo que no profundizará más allá, sin perjuicio que hará una reseña de cuál es el estado de este tema en la ley canadiense. Canadá ha elegido extensamente tener solo dos estándares de revisión, corrección o razonabilidad. Los tribunales revisan en estándares de razonabilidad. La corte suprema ha señalado que los tribunales tienen un margen de apreciación dentro del rango de soluciones aceptables y racionales, entendiendo la razonabilidad como a la existencia de justificación, transparencia e inteligibilidad dentro del proceso de toma de decisiones. Un ejemplo de esto, comenta el Dr. Sirota dice relación con la decisión pronunciada en el caso in Edmonton (City) v. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 SCC 47 [3], la que marcó un cambio significativo en la forma en que los tribunales determinan el estándar de revisión para las cuestiones de derecho en materias de revisión judicial, ya que de acuerdo a lo que allí se estableció será más complejo para las personas y las empresas desafiar los actos y decisiones de órganos de la administración. Lo anterior, al considerar que la presunción de deferencia a la revisión judicial fomenta el acceso a la justicia en la medida en que la elección legislativa de delegar un asunto en un tribunal flexible y experto proporcionando a las partes una forma de toma de decisiones más rápida y menos costosa, disminuyendo la posibilidad de revisión judicial [4].

Habiendo expuesto la situación anterior, el Dr. Sirota plantea la interrogante referida a porque la corte respecto de las decisiones de la administración. Al respecto, señala que afirma que la deferencia por parte de los tribunales respecto de las decisiones guarda relación con que permite a los jueces maximizar su actividad, lo que es un extraño ahorro de tiempo y energía. Otra posibilidad es que los jueces quieran ganarse el respeto aplazando la decisión del parlamento que, aunque será aplicado a través de las decisiones de la administración. Pero la posibilidad final, y es aquí donde me gustaría centrarme más, es que los propios tribunales creen, que en la administración se toman mejores decisiones. Así en el proceso de toma de decisiones en el que los tribunales intervienen y para corregir los fallos de las administraciones públicas, existe preocupación por la experiencia y la garantía de que las decisiones las toman los expertos los motiva en una dirección no intervencionista, y los mueve a abstenerse de interferir con la administración.

Posner observa que muchos de los responsables de la toma de decisiones referidas a los administrados, a quienes los tribunales dejan esta labor en razón de experiencia, se trata de funcionarios a veces totalmente sobrecargados, altamente politizados o ambos. Pero ocurre que no siempre los responsables de la toma de decisiones sean expertos en la materia y además expertos en derecho, o al menos en las normas legales de su competencia. Por ejemplo, en el caso antes mencionado de Edmonton East, en que la junta municipal, obviamente es un organismo experto en la evaluación del valor de la tierra y, por lo tanto, son expertos en ese sentido, pero no en interpretación legal o en materias de derecho. En este sentido, la Corte Suprema de Canadá resolvió presumiendo la expertiz del órgano administrativo.

El Dr. Sirota considera que si se toma la perspectiva del buen gobierno y su relación con el  derecho administrativo, estima que  la legalidad es sólo uno de los elementos que contribuyen. En Nueva Zelanda, los tribunales están manteniendo a los responsables de la toma de decisiones administrativas dentro de los marcos les corresponde ajustados a las disposiciones constitucionales. En Canadá, la mayoría de las interpretaciones administrativas de la ley están vinculadas a los méritos de las decisiones y a políticas fácticas. Entonces se debe plantear que en determinados casos el cumplimiento de una decisión administrativa podría ser contraria a la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, por lo que debe ser revisada en un estándar razonable. Frente a la presunción que los responsables de la toma de decisiones son expertos se debe tener en consideración que los tribunales han declarado que, si bien tienen expertos hay determinados asuntos que deberán ser sometidos a revisión judicial.

El Dr. Sirota menciona que en algunos casos podrá considerarse que las interpretaciones administrativas son ilegales, como se plantea en el libro ¿Es ilegal el Derecho Administrativo? A nivel personal estima que las diferencias que se producen en los procesos de toma de decisiones en los y las cuestiones constitucionales, pueden dar lugar a una denegación de justicia constitucional. Luego, vuelve a las preocupaciones de Richard Posner sobre la falta de competencia de los responsables de la toma de decisiones administrativas, la falta de recursos, y especialmente a su posible falta de imparcialidad en razón del origen de su nombramiento y/o politización de este. Entonces, por supuesto, también dicen que se supone que deben ajustarse a las interpretaciones legales de las personas que están sujetas a reemplazo por razones políticas. Dicho esto, el Dr. Sirota afirma que la deferencia que los tribunales tienen respecto a los tomadores de decisiones en materias administrativas a veces resulta indefendible. A la luz de estas preocupaciones, parece que la tendencia hacia la deferencia generalizada, y cita a Paul Daly quien ha sugerido que la forma de avanzar la ley dentro del marco legal y constitucional existente y sin volver a empezar desde cero.

IMG_3222

Una vez finalizada la exposición del Dr. Sirota se dio un interesante debate entre los académicos asistentes quienes manifestaron sus opiniones respecto a cómo el derecho administrativo debe actuar para ser una contribución efectiva al buen gobierno. En este sentido, hubo consenso respecto a que la materia que se revisó no sólo tiene alcances desde el punto de vista legal, si no que reviste gran interés para diversos sectores del conocimiento en particular en lo referido a las ciencias políticas, y el impacto que las acciones de la administración tienen respecto de la sociedad. Asimismo, se produjo consenso respecto a los límites y restricciones que el derecho administrativo debe enfrentar para poder contribuir a un buen gobierno, situación que se da en la mayoría de los ordenamientos jurídicos, independiente de los estándares de revisión que puedan contemplar.

 

Crónica realizada por Gloria Herrera A., Abogada y Jefa de la Unidad Jurídica de la Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile.

 

[1] http://es.gravatar.com/enfantperdu

[2] https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/1959/1959canlii50/1959canlii50.html

[3] https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/16213/index.do

[4] https://doubleaspect.blog/2016/12/04/law-in-la-la-land/

 

Para profundizar el tema en cuestión os invitamos a leer también la Nota para la Reflexión de Léonid Sirota recientemente publicada en la web del TransJus: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Nota_Sirota.pdf 

Els membres del TransJus, professors Ramón Torrent i Xavier Fernández i el professor xilè Rodrigo Polanco acaben de publicar un treball a la Common Market Law Review

Xavier Fernández-Pons, Rodrigo Polanco, Ramon Torrent, ‘CETA on investment:the definitive surrender of eu law to gats and NAFTA/BITS’ (2017) 54 Common Market Law Review, Issue 5, pp. 1319–1358

L’article es refereix a les previsions relatives a la promoció i protecció de la inversió estrangera contingudes al Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA), adoptat, com sabeu, entre Canadà, la UE i els seus Estats membres, i analitza què suposen en l’evolució de la política comercial comuna i la regulació del dret d’establiment a la UE.

Ciclo de debates TransJus – Nota derivada de la jornada del pasado 31 de marzo sobre la economia del bien común y la gestión compartida de los bienes comunes

d

Extracto de la ponencia presentada por Luis F. Campos Saavedra en la Asamblea Internacional de Delegados celebrada en Barcelona (mayo 2016). Texto enviado amablemente por Adela Suñer Ollé, Coordinació equip de difusió, formació i educació, Associació catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú. Retrieved from www.ebccatalunya.cat

La economía del bien común y los bienes comunes

1. Presentación general de la EBC

2. Algunas definiciones

3. Interés por los bienes comunes

4. ¿Qué dice la EBC?

 

dd

1.    Presentación general de la EBC

La economía del bien común es una propuesta de modelo económico que pone la centralidad en los valores como ejes del comportamiento, también del comportamiento económico.

Tiene por objetivos generales:

– Cambiar el concepto de éxito económico: del beneficio individual al bien común.

– Cambiar el marco de incentivos: una gestión orientada al bien común debe estar apoyada por una legislación favorable y un comportamiento del consumidor acorde. Además, precisa de la existencia de una democracia desarrollada.

¿Qué nos propone? Vamos a verlo en 3 bloques: propuestas sistémicas, instituciones y ciudadanos.

 Propuestas sistémicas

La EBC es una propuesta de modelo por su visión global que afecta a todos los agentes del sistema. Vamos a ver tres ámbitos que tienen relación con el tema de hoy, los bienes comunes:

– Tipos de propiedad. Justamente los veremos en esta ponencia, pero ya anunciamos que la EBC rompe con la dicotomía publica/privada y habla de 3 tipos de propiedad: privada, pública, y comunal democrática.

A la naturaleza se le concede un valor propio por lo cual no puede transformarse en propiedad privada. A quien necesite un pedazo de tierra para vivir, agricultura o comercio, se le cede una superficie limitada de forma gratuita. El uso de la tierra está condicionado a criterios ecológicos y al uso concreto. La naturaleza tiene pues un valor de uso. Como veremos, la naturaleza es uno de los bienes comunes principales.

– El sistema bancario y la creación de dinero. El Estado se financia primordialmente a través de créditos sin interés del Banco Central. El Banco Central obtiene el derecho exclusivo de la creación de dinero y efectúa las transacciones de capitales internacionales para impedir evasión fiscal. Los mercados financieros en la forma actual ya no existen. La Banca, en lugar de ser privada, se convierte en un bien comunal democrático.

– Desarrollo de la democracia. La democracia representativa será completada por la democracia directa y la democracia participativa. La ciudadanía soberana debe poder controlar y corregir su representación, decretar leyes por sí misma, modificar la constitución y poder controlar las infraestructuras de abastecimiento: ferrocarril, correos, bancos. En una democracia real los intereses de los representantes son idénticos a los de la ciudadanía soberana. Requisitos para ello son derechos constitucionales de co-legislar y de controlar por parte de la ciudadanía soberana. Como vemos surgen aquí otros de los bienes comunes que se proponen: infraestructuras de transporte.

 Propuestas para instituciones

La propuesta es gestionar por un triple balance: añadir al balance y cuenta de resultados actuales el balance del bien común de la entidad (empresa, municipio, escuela etc).

 • ¿Qué nos dice el balance? ¿Qué es lo que posee la entidad y a quién se lo debe?
 • ¿Qué nos dice la cuenta de explotación? ¿Qué hace la entidad con aquello que posee?
 • ¿Qué nos dice el balance del bien común? ¿Cómo la entidad contribuye al bien común con lo que tiene y con lo que hace?

 Propuestas para ciudadanos

El ciudadano es el protagonista del cambio. La EBC se dirige al ciudadano no tanto como individuo sino como miembro de una comunidad. Para poder hacer cambios, y de abajo hacia arriba, se necesitan ciudadanos con dos características:

–  Responsabilidad. Atendiendo a sus valores ejercen un consumo responsable.

– Participación en la comunidad. La comunidad la construimos entre todos. Se trata tanto de comprometerse con instituciones  que trabajen para el bien común como de crear comunidades.

La manera de hacer ciudadanía es construyendo comunidad. Es la toma de conciencia de unos mínimos para la resiliencia de la comunidad; a partir de ahí mucha libertad y individualidad, pero con unos mínimos de fraternidad. Profundizamos en las propuestas para ciudadanos en el apartado que dice la EBC.

Os vamos a actualizar de estas propuestas. ¿Por dónde estamos?

– A nivel sistémico. Tenemos el semáforo en “Luz Verde” de Bruselas en relación a la economía del bien común. El 17/9/2015 el Comité Económico y Social (CESE) aprobó un dictamen de iniciativa con un 86% de votos para la construcción del mercado ético europeo especificando las propuestas de la EBC. Por ejemplo, la realización del balance del bien común, compra pública ética, consumo responsable, emprendeduria orientada al bien común etc.

– A nivel institucional. En el marco del conjunto de la EBC. Hemos recibido un documento del Christian Felber (17/3/2017) donde dibuja la estrategia para pasar de un conjunto de instrumentos de RSC sin impacto a un balance ético y vinculante para empresas y organizaciones.

En el marco de la Asociación catalana para el fomento de la EBC tenemos algunos logros como:

 • Hemos desarrollado una aplicación del BBC específicas para PYMES y estamos en fase de alianzas y apoyo institucional para implementarla.
 • Convenio con la UB que a su vez ha realizado el Balance.
 • Realización del balance del bien común en el distrito de Horta-Guinardó.

– A nivel de ciudadanía. Hacemos difusión, tanto a demanda como proactiva, ofreciendo charlas y talleres  para la ciudadanía con 2 ejes: los valores y la implicación del ciudadano. Nos sumamos a las iniciativas que cuentan con nosotros, como la presente del día de hoy y por poner otro ejemplo las XVI Jornadas Internacionales del Banco del tiempo realizadas en el 1 y el 2 de diciembre en Santa Coloma de Gramenet que llevaban por título  “los bancos del tiempo y el bien común”.

2.    Algunas definiciones

Antes de entrar en el tema nos conviene aclarar las diferencias entre:

 • Bien común. Conjunto de condiciones de la vida social que permiten el desarrollo colectivo de la sociedad y la realización particular de todos sus miembros. El bien común, en este sentido, también es un fin de la sociedad. El Estado, como órgano rector, tiene que proteger y promover el bien común ya que éste redunda en beneficios para los habitantes. Las condiciones sociales que garantizan la libertad, la justicia y la paz y el reparto equitativo de los bienes materiales esenciales forman parte del bien común.

En el sentido pues de bienestar común:

 • Bienes comunes. Loscommons, en su origen histórico, eran tierras bajo régimen comunal gestionadas y explotadas por clases campesinas. Esos bienes comunes formaban parte del sustento vital de dichas comunidades y, a su vez, constituían otra forma de cultura productiva. Desde el punto de vista económico, es un bien que está disponible para todos y del cual el uso por una persona no substrae del uso por otro.

En el sentido de bienes de propiedad, uso y gestión comunes:

 • Bienes públicos. Un bien público es, desde el punto de vista jurídico, aquel que pertenece o es provisto por el Estadoa cualquier nivel a través de todos aquellos organismos que forman parte del sector público.

En el sentido de propiedad estatal:

 • El concepto de bien común está recogido en la mayoría de las constituciones. En cambio, como veremos, el concepto de bienes comunes como categoría de bienes no tiene todavía mención explícita en las leyes.

3.    Interés por los bienes comunes

 Antecedentes

Precisamente, uno de los grandes conflictos que se produjeron en el inicio del mercantilismo y la consolidación de los estados liberales, fue la ofensiva contra los bienes comunes, considerando que la falta de propiedad clara, implicaba una falta de interés por la sostenibilidad del bien o del recursos, y acababa generando su ruina, y por tanto, impedía el desarrollo económico generalizado. En efecto, los “open fields” en Inglaterra, o en España los “montes comunales”, fueron sometidos a una gran presión privatizadora a través de “enclosures”, privatizaciones y parcelaciones. Desde esa perspectiva, sólo la privatización produce desarrollo. Y al final todos nos beneficiamos. Como bien sabemos, el ideal del “homo economicus” parte de ese criterio de racionalidad económica individual, y desde esa base se fundamenta la lógica liberal-capitalista. La idea era que la propiedad individual sería la garantía de la sostenibilidad del recurso.

 El debate de la tragedia de los comunes

Hace pocos años (2009) el interés por el tema fue objeto de reconocimiento por parte de la comunidad científica internacional a través de la concesión del Premio Nobel de Economía a la politóloga norteamericana Elionor Ostrom por su trabajo sobre el gobierno de los comunes. La labor investigadora de la profesora de la Universidad de Indiana logró recoger multitud de experiencias, muchas de ellas situadas en el área iberoamericana, que demostraban que la existencia de espacios y bienes comunales, es decir la no atribución de propiedad específica a sus usuarios, no conllevaba inevitablemente la sobreexplotación de los recursos y la pérdida y erosión de ese patrimonio. De esta manera respondía a la influyente obra de Garrett Hardin (1968) que situaba a los bienes comunes en una lógica que forzosamente acababa en “tragedia”.

Según Hardin, la gestión de los bienes comunes acababa siempre en “tragedia”, ya que, en el clásico ejemplo, si tú vas a pastorear con tu rebaño en un espacio que es comunal, tus incentivos estarán situados en conseguir la máxima rentabilidad de esa oportunidad, y por tanto añadirás cuantas más cabezas de ganado sea posible. Ello acabará acarreando la sobreexplotación general de ese espacio, y su ruina. Acabará en “tragedia”. En cambio, si ese espació es de alguien, ese alguien se ocupará de cuidarlo, de programar eficientemente número de cabezas de ganado y pasto posible, y de aplicar las técnicas necesarias para mejorar algo que acabará redundando en su propio beneficio, y no en el de alguién indeterminado que son los “comunes”.

Hardin defiende como único incentivo la maximización del interés individual. Fijémonos en lo que dice: la gestión de los bienes comunes, que son importantes para todos, no se puede hacer por la comunidad ya que los individuos son incapaces de mirar por el bien común. Esta incapacidad de ver el bien común es la causa de la tragedia. Volvamos por un momento a los objetivos generales de la EBC:

– Cambiar el concepto de éxito económico: del beneficio individual al bien común.

– Cambiar el marco de incentivos: una gestión orientada al bien común debe estar apoyada por una legislación favorable y un comportamiento del consumidor acorde. Y precisa de la existencia de una democracia desarrollada.

Nos parece que la EBC se plantea las causas del problema. Un elemento básico en los bienes comunes es poder ver/orientarse hacia el bien común. Otro no menos importante es plantearse la gestión de estos bienes. Ostrom habla de poner a trabajar las energías de la sociedad civil organizada para inventar formas inéditas de gestión comunitaria. El modelo de gestión ha de ser congruente con la naturaleza del bien.

Las experiencias que Ostrom y otros han sistematizado y analizado demuestran la importancia de las estructuras o instituciones que puedan gestionar los bienes comunes, reforzar las interdependencias, y disuadir a los que quieran aprovecharse de los mismos de manera oportunista. El punto clave es la capacidad de los bienes comunes de reforzar las interdependencias, las ventajas del compartir, de sentirse implicado (lo cual no siempre ocurre con los bienes públicos) y reducir las tentaciones a externalizar los costes (lo que, en cambio, caracteriza a los bienes privados). Cuanta más articulación y reforzamiento de las interdependencias, cuanta más conciencia de las ventajas del compartir, menos fuertes serán las tendencias a segregar, a externalizar costes.

Elionor Ostrom recibió el Nobel porque en los últimos años ha impulsado una corriente de pensamiento que ha cambiado el status quo de los comunes. Pero de momento sigue siendo una corriente de pensamiento porque necesita materializarse. Ahora hay que ver el siguiente paso, darle un formato jurídico (sociedad cooperativa de bienes democráticos) y ponerlo en práctica tal y como la EBC está proponiendo con su proyecto comunidades del bien común.

 ¿Qué está pasando ahora?

Los abusos del capitalismo neoliberal están perjudicando y deteriorando los bienes comunes. Dos ámbitos de clara denuncia serían: el cambio climático y la apropiación vía patentes de medios para la vida (semillas: caso Monsanto-Bayer)

Según la socióloga alemana Silke Helfrich en su libro  “Un mundo patentado: la privatización de la vida y del conocimiento”, el debate sobre los bienes comunes denuncia la relación entre la privatización de la vida por medio de la ingeniería genética aplicada a las plantas, animales y a los seres humanos – y la privatización del conocimiento generado por las tecnologías de la información y la comunicación. Ella afirma que los Bienes Comunes son nuestra herencia colectiva. El rumbo actual de la economía marcada por lo que llamamos “mercado”: capitalismo extremo, crecimiento ilimitado, bases en el consumo ilimitado también, la virtualidad de las finanzas, etcétera, nos acerca cada vez más a poner en verdadero peligro la subsistencia de la vida humana y en general la vida del planeta. En el debate que se presenta en el mundo, los temas más críticos son el avance de las privatizaciones y las patentes, profundizando la exclusión de gran parte de los seres humanos al acceso a los bienes comunes, es decir a los elementos que posibilitan la vida: el agua, el mar, los bosques, la tierra, el aire, las plantas y  semillas. Pero también este sistema aleja los elementos que son resultados de la evolución de la sociedad, manifestaciones de la vida, como las culturas, el arte, la sabiduría y el conocimiento, las tecnologías, las prácticas, las relaciones que construimos con el entorno. Sin entrar a poner límites en lo que consideramos o no bienes comunes, podemos afirmar que la creciente desigualdad es un claro indicador de que estamos viviendo de espaldas y deteriorando los bienes comunes. La actual economía ejerce una depredación de los bienes comunes.

¿Os habéis fijado en algunas noticias de “vanguardia” científica que aparecen por ejemplo en la contra de La Vanguardia y que ya hablan de que las innovaciones estarán reservadas a una élite económica? Noticias como “viviremos sin cuerpo… viviremos + de 100 años…”. ¡Todo esto para quién pueda pagarlo! Hagamos caso o no de las innovaciones futuristas sí que se nos plantea una cuestión de futuro: si cada vez menos personas tienen acceso a los bienes comunes, estos serán cada vez mas importantes desde el punto de vista de la justicia social, la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica y la democracia, ¿verdad?  Estos son justamente los 5 valores de la EBC.

¿Qué oportunidades y propuestas se nos presentan?

Vamos a llegar a la propuesta de la EBC de la mano de Zamagni en su artículo “bienes comunes y bien común”. El autor reflexiona sobre la falta de propuestas acerca de los bienes comunes comentando: hay que extrañarse si es correcto después de 2 siglos de cultura económica enseñar que el comportamiento racional del que piensa solo en sí mismo respeta mejor las reglas. La responsabilidad es de quienes continúan pensando el orden social en la dicotomía publico/privado.

La evolución del pensamiento económico desde “l’homo economicus”, pasando por el Taylorismo, ha llevado también a confrontar a los defensores del libre mercado con la figura creciente y reforzada del estado como distribuidor. Pero la historia ya nos ha demostrado que el estado como redistribuidor en clave de igualdad ha resultado insuficiente. Los gobiernos democráticos se han dirigido más al crecimiento económico siguiendo la teoría de que produciría mayor bienestar para todos. Las cifras sobre el incremento de la desigualdad hablan por si solas y también podemos afirmar que crecimiento económico y progreso civil (en cuanto ampliación de espacios de libertad) no han ido en paralelo. Nos interesaba comentar brevemente el papel del Estado para entender, porque la EBC no habla propiamente de bienes públicos; si los considera, pero su aportación son los bienes democráticos.

Zamagni resalta que la gestión de los bienes comunes debe basarse en un pacto de fraternidad; y no solo eso, sino que insiste en que una sociedad en la que se ha disuelto el principio de fraternidad no tiene futuro. Se pregunta él si será posible que sujetos cuyo modus operandi sea el principio de reciprocidad  (aquel intercambio que da sin perder y recibe sin privar, es decir, una aplicación de la fraternidad), se pregunta si estos sujetos podrán actuar y expandirse en un contexto de mercado capitalista. Además, el autor proclama su confianza en los bienes comunes siempre y cuando consigamos una democracia más evolucionada de la que tenemos. Para Zamagni de la fraternidad y reciprocidad brotaran los principios adecuados para la gestión de los bienes comunes, junto a una democracia evolucionada.

La EBC quiere aplicar estos principios no solo a la gestión de los comunes sino a toda la actividad económica. Y llama a los comunes bienes democráticos, por tanto, la coincidencia en el análisis es completa. ¿Recordáis los 3 valores de la revolución francesa: libertad, igualdad y fraternidad? Muchos pensadores dicen que hemos luchado ya por la libertad y por la igualdad, pero que la fraternidad esta por estrenar.

 4.    ¿Qué dice la EBC?

Sobre la propiedad

La economía del bien común distingue 3 tipos de bienes según la propiedad: privados, públicos y comunales democráticos. Eso da lugar a un multiplicidad de relaciones: publico-común, privado-común aumentando el número de categorías de bienes a partir de las 3 categorías con 9 combinaciones posibles.

Empecemos con el planteamiento que hace la EBC sobre la propiedad: la posición absoluta del derecho a la propiedad se ha convertido en la mayor amenaza para la democracia. El principio democrático fundamental de igualdad de derechos y oportunidades implica que el reparto de poder entre el estado, la sociedad y la economía no puede ser tan desigual. La economía acumula tal concentración de poder que es preciso poner limitaciones que afecten a la propiedad tales como:

– Limitación relativa de la desigualdad de ingresos (en empresas).

– Limitación del derecho de apropiación de bienes privados. Se cree conveniente poner un límite para impedir el abuso de poder tanto en los gobiernos como ejerciendo manipulación social.

– Democratización de las grandes empresas. El mayor valor de la sociedad occidental es la democracia, y esta no se da en las grandes empresas. Pero democracia no solo como participación, sino también para asumir responsabilidad y riesgo.

– Por último, limitar el derecho de herencia.

Sin embargo, es importante un poco más de argumentación teórica sobre las limitaciones del derecho a la propiedad. El capitalismo neoliberal considera la propiedad privada como una de las libertades más grandes. Pero la igualdad, en el sentido ya comentado de igualdad de derechos y oportunidades es un valor superior a la libertad mientras que la libertad es relativa. Hay principios de limitación de la libertad, pero no de la igualdad. Aplicándolo a la propiedad, todo el mundo tendría derecho a una propiedad limitada (la necesaria para su bienestar) y nadie a una propiedad ilimitada. Estaríamos todos de acuerdo reduciéndolo al absurdo: una sola persona posee el mundo entero y no queda nada para el resto. Por eso el derecho a la propiedad debe estar relativamente limitado.

La EBC distingue tres tipos de propiedad relacionados con la gestión de los bienes:

– La propiedad privada, que aplica a las pimes.

– Para las grandes empresas se propone una propiedad mixta, que los derechos de decisión y propiedad pasen progresivamente a empleados y ciudadanos.

– Propiedad común democrática. Según la EBC es la tercera categoría de propiedad. Se propone que la población controle y dirija los sectores esenciales de infraestructuras de la economía: salud, educación, transporte, incluso bancos.

Puede parecer que la EBC propone el paso de los actuales bienes públicos a los comunes? No, se trata de encontrar cual es el espacio de lo público y el de lo común. Ahora bien, ocurre que muchos de los bienes comunes son actualmente públicos.

La EBC  recupera el concepto histórico de commons y pone el acento en la forma de gobierno; los llama bienes democráticos porque los supedita a una gestión democrática.

Que mejoras deberían producirse en los mecanismos de gestión democrática, mejoras que serian aplicables a todos los ámbitos: tanto para la gestión mixta de grandes empresas, como para la gestión de los bienes comunes, o en definitiva del país?

 Sobre la democracia (gestión democrática)

El primer requisito previo al renacimiento de la democracia es el desarrollo de una conciencia soberana, darse cuenta de lo que nos falta. En una soberanía real la población puede:

 • Elegir un gobierno. Democracia Representativa.
 • También “des-elegirlo”, y proponer leyes a votación. Democracia directa.
 • Votar directamente una asamblea constitucional, modificar la constitución. Democracia directa.
 • Controlar y dirigir los servicios públicos básicos más importantes. Democracia participativa. Se propone que sea una asamblea democrática de representantes de los ciudadanos quién lo haga.

La propuesta es desarrollar la democracia para poder pasar a una democracia tridimensional:  democracia representativa (actual), a democracia directa y también participativa Así, la democracia participativa se constituye en el tercer pilar del proceso y supone el mejor compromiso democrático de la población. Este compromiso permite gestionar bienes comunales democráticos y presupuestos públicos participativos.

En el ámbito de los bienes comunes, la propuesta de mejora democrática más cercana es la de municipios. La EBC cuando se dirige a municipios propone que se creen asambleas democráticas de ciudadanos, que se invita a los ciudadanos a participar en la gestión del gobierno local, que se busquen los canales para que no queden colectivos excluidos del ámbito de influencia. La propuesta de la EBC desarrollada para municipios tiene 5 semillas (nuestro logo) que marcan un proceso progresivo de acercamiento del municipio al bien común.

La primera semilla es la asamblea democrática, es lo primero que se pide. Esta asamblea puede ser iniciativa del consejo municipal o de la ciudadanía. Se trata de invitar a todos los colectivos a participar, pensando y poniendo en marcha diferentes asambleas para distintos grupos de ciudadanos. Construir un modelo democrático es un proyecto de ingeniería social.

Serian entonces los municipios quienes mejor podrían construir ejemplos de asambleas democráticas que funcionen, para que puedan replicarse en un proceso de abajo a arriba? Vamos a ver que se está haciendo en Barcelona. pero antes, la visión EBC concreta sobre los comunes.

 La visión EBC sobre los comunes: crear comunidades del bien común

En los últimos años se han creado asociaciones nacionales y regionales, campos de energía y empresas en más de 30 países. Los primeros municipios se han declarado institucionalmente favorables al proceso que promovemos y ya adoptan medidas como incluir el Balance del Bien Común (BBC) en los pliegos de contratación o compra públicas. Además de prosperar en el ámbito de las empresas y de los municipios, tenemos ahora la oportunidad de avanzar en el ámbito del tercer sector, la sociedad civil, a través de la propuesta que defiende la AFEF-EBC de trabajar conjuntamente y de manera conectada las Comunidades del Bien Común con los Bienes Democráticos. Desde este punto de vista, nuestro foco de atención se sitúa en que una comunidad se orienta al Bien Común cuando, además de promover la compra en comercios EBC, implementar su propio balance (comunitario) o desarrollar el Índice de Calidad de Vida, asume la gestión de aquella parte de los bienes que más directamente se relacionan con la dignidad y los derechos humanos como Bienes Comunes (o comunales), proporcionando las bases materiales para unas condiciones de vida mínimamente – y sólo mínimamente, para no cercenar la economía de mercado – aceptables desde un punto de vista meramente humano. Para delimitar los sectores implicados disponemos de cuatro vías:

– La vía socio-histórica. Un rápido análisis de las grandes discontinuidades en la evolución humana nos devuelve la aparición de algunos de los sectores: la vivienda conectada a la agroecología (Neolítico); los sistemas de irrigación y gestión del agua (Edad de los Metales: Mesopotamia, Nilo, Indo), el transporte y la energía eléctrica (Revolución Industrial), e internet (Sociedad-Red).

– La vía económica. Los bienes comunitarios constituyen una forma altamente eficiente de gestión económica, como demuestra la primera mujer ganadora del Nobel de Economía Elino Ostrom y satisfacen necesidades humanas básicas.

– La vía política. la democracia en las comunicaciones está desencadenando la democratización acelerada de la economía (economía circular, consumo colaborativo etc) y está elevando las exigencias de democracia y transparencia (democracia participativa y directa).

– La vía jurídica. En las democracias europeas las constituciones funcionan como un principio de división que genera la categoría de “derecho funda­mental”, que se declara previamente a la puesta en marcha del juego democrático. Los Bienes Democráticos vienen a extender este principio de división al ámbito de la economía pues se declaran con anterioridad a la puesta en marcha del juego del libre cambio, para los bienes más indispensables.

 La comunidad, comenzando desde el nivel vecinal hacia los arriba siguientes (barrio, localidad, comarca etc), participará así proactivamente, en la gestión de los sectores de la energía y el agua, internet y agro-ecología, en una primera etapa, mediante la cooperación en empresas máximamente democráticas (sociedades cooperativas de bienes democrá­ticos).

La EBC propone el desarrollo de la sociedad civil mediante las comunidades del bien común. Si solo hay individuos que son votantes para el estado y consumidores para el mercado el ciudadano tiene poco papel;  si los individuos son gestores de bienes democráticos adquieren otra categoría y otra dignidad.

Se propone que existan 3 polos:

 • Mercado y sus instituciones: empresas.
 • Estado y sus instituciones:
 • Sociedad civil con sus instituciones que son las comunidades: la comunidad vecinal como primer elemento con masa crítica, luego el barrio, la comarca etc.

Por lo tanto, hay 3 pilares importantes en el debate: empresas, ayuntamientos y comunidades. Habrá una categoría de balance del bien común para cada uno.

La sociedad civil parece estar infra-institucionalizada en relación al mercado y al estado. Más arriba de la familia se encuentra la comunidad de vecinos que, en general, tiene dificultades para funcionar en el marco del bien común.

Así que hay que dotar de instituciones a la sociedad civil,  a través del proyecto de comunidades del bien común teniendo en cuenta que existe una enorme desigualdad entre el poder del mercado, del estado y de la sociedad civil. Por eso la gente se apaga y se resigna, porque está desempoderada. Queremos hacer que la gente tome conciencia de limitar el poder del mercado y empoderar a las comunidades.

Nuestras argumentos para las futuras Comunidades del Bien Común son fundamentalmente comunidades resilientes, por cuanto no se encuentran ya en manos de los grandes intereses (grandes empresas) ni tampoco dependen de las políticas sociales de las administraciones. Aportamos una metodología práctica con una hoja de ruta concreta construida sobre bases de la resiliencia comunitaria generativa. Este nuevo esquema proporciona las bases para un nuevo “contrato social”, según el cual, la vida humana posee dignidad de facto, con anterioridad a cualquier otra condición o consideración.

Dentro del conjunto de los bienes comunes (o comunales) encontramos los bienes naturales (o ambientales) a proteger; los bienes nulos, que acondicionan la naturaleza a la experiencia humana (ergonomía); los bienes democráticos, que se gestionan comu­nitariamente para proporcionar el tramo inferior de las necesidades humanas básicas, y los bienes públicos, que cierran el conjunto de los bienes a proteger del interés privado; a continuación, prosigue el vasto océano de los bienes de consumo, gestionados de modo ordinario.

En el modelo de las comunidades del bien común el estado financia las infraestructuras para que las comunidades se autogestionen en aquellos bienes que son indispensables. Aquellos bienes y las necesidades son las que por definición quiere cubrir, por ejemplo, la renta básica. La EBC también se aproxima al planteamiento de la renta básica que se activa a través de los bienes democráticos muy eficientes: agua, vivienda, alimentación, energía, una renta básica basada en el acceso y consumo de recursos suministrados por medios muy eficientes y económicos.

Nuestra propuesta puede verse como un plan vertebrador de acción a medio plazo, que haga efectivo un rescate ciudadano de largo alcance que pretende sentar las bases de un modelo de gestión para los bienes más indispensables. No podríamos hacer llegar nuestras propuestas a los gobiernos sin contar con el consenso de las personalidades y entidades que han generado las líneas maestras de discurso y acción en nuestro país en los últimos años. Para lograrlo con las mayores garantías, hemos creado y dinamizado un Panel de Expert@s, que articula la participación de las personalidades y entidades más destacadas en cada uno de estos sectores.

Queremos empezar a tener Comunidades del Bien Común de forma que cada vez, un número mayor de personas, municipios, empresas, asociaciones y regiones que sean un ejemplo a seguir de la sociedad post capitalista. La EBC define una propuesta para que pueda actualizarse y empezar a materializarse la gestión de bienes comunes tal como propuso Ostrom.

Extracto de la ponencia presentada por Luis F. Campos Saavedra en la Asamblea Internacional de Delegados celebrada en Barcelona (mayo 2016)

 La economía del bien común y los bienes comunes[1]

 

1. ¿Qué se está haciendo en Barcelona?

2.  Una mención destacada

3.  Algunas propuestas a modo de conclusión

 

dd

1. ¿Qué se está haciendo en Barcelona?

Barcelona está trabajando en la dirección de  promover políticas públicas para el cambio.

 • ¿Quién nos Gobierna?

Barcelona en Comù

El gobierno Municipal de Barcelona está en manos de Barcelona en comù, coalición de partidos formada para las municipales de 2015, en cuyo programa electoral contemplaba propuestas como: recuperar el agua como bien común, impulsar la cultura como un bien común, la democracia abierta (por una Barcelona que devuelva el poder y la capacidad de decisión a su gente). En este sentido, está anunciada para el próximo mes de mayo una semana de multiconsultas ciudadanas (la gran fiesta de la democracia participativa). Con 15.000 firmas se podrá proponer una consulta de ámbito municipal.

Un agente económico tan puntero para Barcelona como es el turismo, mencionar que se están estudiando en el plan estratégico de Turismo de Barcelona 2020 diferentes propuestas para una Barcelona ciudad turística procomún.

 • ¿Quién quiere incidir?

PROCOMUNS con Barcola y otros. Barcola es un equipo de expertos que trabaja con otras entidades para promover la economía colaborativa y la producción procomún en Barcelona. El procomún se plantea como tercer modelo productivo. La producción procomún se caracteriza por comunidades que colaboran por el beneficio mutuo y colectivo, bajo principios de participación y gobierno conjunto del proceso, que resultan en recursos y servicios de propiedad colectiva y/o de acceso público. Es un tercer modelo que rompe el binomio Estado­/mercado como los dos únicos modelos de organización para cubrir las necesidades de la población, y que aspira a un equilibrio más respetuoso con el sistema de reproducción social y la economía de los cuidados y con el medio ambiente.

La primera Jornada PROCOMUNS se celebró en marzo de 2016. Se establecieron recomendaciones sobre políticas públicas, destacando 10 medidas de las cuales vamos a comentar las 4 primeras:

– Mejora de regulaciones para la economía colaborativa procomún: estudiar nuevas formas de legislación sobre los sujetos jurídicos/económicos, que antepongan la gobernanza participativa, la misión social y/o la sostenibilidad medioambiental.

– Impulsar la incubación de nuevos proyectos e iniciativas de economía colaborativa procomún: crear una incubadora con infraestructura física y tecnológica pensada para el procomún y facilitar recursos para el emprendimiento colectivo procomún.

– Habilitar fórmulas existentes o nuevas para la financiación de las iniciativas procomunes: hacer un llamamiento a la financiación de experiencias piloto innovadoras con un modelo cofinanciado (matchfunding) combinando el micromecenazgo individual con el efecto multiplicador de un capital semilla que multiplique cada aportación ciudadana.

– Adoptar o reasignar el uso de espacios y de otras infraestructuras municipales para el sector: habilitar la gestión mancomunada de espacios de trabajo y de locales vacíos para el trabajo y desarrollo de proyectos de producción colaborativa procomún.

Como vemos, se pretende avanzar en el procomún teniendo en cuenta el marco de incentivos (la regulación), la potenciación de la innovación (emprendimiento procomún) y el ensayo de modelos de gestión (espacios de trabajo). La EBC está alineada con este planteamiento.

Es evidente que es el momento,  que se están moviendo muchas energías en esta dirección y que Barcelona es reconocida como ciudad innovadora en relación a los comunes.

2. Una mención destacada

Entre las personas que están realizando aportaciones significativas para promover los bienes comunes está sin duda Joan Subirats. Entre sus muchas aportaciones vamos a destacar el artículo “Los bienes comunes en una economía globalizada y en una sociedad digital”, y del mismo algunas ideas significativas:

“Hemos ya adelantado que, cuando hablamos de lo común, no hablamos simplemente de un recurso o de una cosa. Nos estamos refiriendo a un recurso junto con una comunidad, unas relaciones, unos valores sociales, unas reglas, unos procesos de implicación y/o movilización y unas normas que sirven para organizar ese recurso y las derivaciones sociales que uso y gobierno colectivo exige.

RECURSO + COMUNIDAD + REGLAS DE JUEGO

¿Hasta qué punto es posible que las personas puedan decidir y gobernar la gestión de sus recursos y necesidades de manera cooperativa, de manera compartida?

Es en este punto crucial, cuando Internet representa una palanca multiplicadora evidente de ese potencial histórico de los “commons” aquí brevemente reseñado. El propio diseño de Internet, su capacidad para reducir enormemente los costes de la conexión y la interacción, y su capacidad para mejorar sobre la base de la cooperación entre sus usuarios, ha generado una renovación evidente del potencial de lo común. La innovación cooperativa, la creación cultural colectiva, encuentra en Internet una oportunidad única para multiplicarse y desplegarse. Internet presenta características híbridas. Por un lado está fuertemente jerarquizada, con espacios altamente controlados por operadoras y otras corporaciones. Pero, por otro lado, es asimismo un espacio muy proclive a la horizontalidad, a la autonomía, a compartir. Wikipedia es un ejemplo muy potente de las posibilidades que ofrece Internet para construir conocimiento distribuido y compartido.

Lo que Internet ha puesto de relieve es algo que desde hace años sucedía en el mundo de lo común y la defensa de los recursos naturales descrito por Ostrom o en el terreno del cooperativismo que tanto desarrollo, aunque desigual, ha ido teniendo en el mundo. Lo que se valora en la cooperación en Internet es la propia posibilidad de compartir, de formar parte, de generar valor sin competir. La conclusión a la que fácilmente se llega es que si se coopera, todos ganamos, si sólo competimos, unos ganan y otros muchos pierden. Por otro lado, lo que vamos viendo es que la lógica de lo común, consigue hacer avanzar proyectos o respuestas a problemas que desde la perspectiva del mercado no parecen rentables, o que resultan demasiado marginales o arriesgados. El valor no se genera desde la lógica del dinero y del beneficio, sino desde el propio compromiso individual de seleccionar a lo que uno quiere dedicarse, de utilizar lo que uno encuentra o le gusta, y desde la lógica de compartirlo con otros de manera abierta e incluso casual. La innovación ya no es monopolio de la iniciativa mercantil y no es indefectiblemente colonizada por esta.

Lo que se trata es de entender que empiezan a haber conexiones significativas entre viejas y tradicionales formas colectivas de gestionar recursos, bienes y subsistencia, con nuevas formas de cooperación y de creación colectiva de valor, vinculadas al gran cambio tecnológico y a la globalización. Y que, por tanto, ante los problemas que tienen y han tenido tanto las opciones puramente mercantiles como las puramente estatales, la existencia de un polo cooperativo comunitario expresado en la idea de “lo común”, de “commons” abre nuevos escenarios a transitar y experimentar.

La vía de “lo común” busca apoyos en las necesidades y no en el consumo, en el uso más que en el intercambio, en la convicción de que hay recursos suficientes para todos y no en la visión de la competencia por recursos escasos, en una visión antropocéntrica de cooperación y no en la visión competitiva y racional-económica, en su preocupación por el “nosotros” y no en el énfasis en los recursos, en la capacidad de compartir desde la autonomía más que en la idea de autoridad que impone reglas frente al inevitable conflicto. Hay más preocupación por el acceso y el uso que por la propiedad. Hay más perspectivas de bienestar individual y colectivo en el compartir, que en el competir. La lógica de gobierno de lo común, en este sentido, no se fundamenta, como decíamos, en los equilibrios entre el papel del Estado y el del mercado, sino en la idea del policentrismo, la descentralización y el acuerdo entre iguales preocupados por problemas comunes. Más cooperación, menos competencia. Más conservación y dinámica de resiliencia en los recursos y en la relación con el entorno que no la erosión, la explotación sin límites y la apropiación indefectible.

La exposición de Joan Subirats supone una actualización como él mismo dice, de los bienes comunes y de su gestión, vinculada a las nuevas tecnologías y a un entorno globalizado. Resaltar además que su presentación conceptual  de lo común está alineada al 100% con los principios de la EBC (cooperación, valor de uso, descentralización etc), hablamos de nuevo de energías que suman en la misma dirección.

3. Algunas propuestas a modo de conclusión

Las reflexiones sobre los bienes comunes, su supuesta tragedia y lo que está siendo su tragedia real han ocupado una parte del presente análisis. La otra está dedicada, como no, a las propuestas.

Los bienes comunes forman parte del ADN de la economía del bien común; no solo como una categoría de bienes y forma de propiedad sino también porque los principios de gestión de los bienes comunes basados en la fraternidad y la cooperación son lo que la EBC aspira a aplicar al conjunto de la actividad económica.

La economía del bien común dibuja propuestas de futuro en un escenario que se compone de municipios del bien común, empresas del bien común y comunidades del bien común. Lo que tiene que florecer ahora son las comunidades del bien común. El reto es hacer florecer las primeras comunidades.

Nos ha parecido de sumo interés la posición de nuestra ciudad y todos los actores que están trabajando actualmente por los comunes. Creemos que estamos en un momento de oportunidades que apuntan a la  gestación de nuevos modelos; son muchos los factores que apuntan y somos tal vez muchos más de los que creemos.

En resumen, la economía del bien común quiere colaborar a:

– Desarrollar las primeras comunidades vecinales del bien común. poner en marcha  estas comunidades del bien común… tal vez en Barcelona?  veamos la petición de colaboración de Luis Campos.

– Compartir esta visión (las comunidades del bien común), con las instituciones que están trabajando en ello para ayudar a promover la investigación y el conocimiento.

– Aplicar el EBC en empresas, municipios  e instituciones aportando credibilidad y ayudando a caminar en la dirección de las comunidades del bien común.

– Hacer difusión. Ayudar al Refuerzo conceptual positivo sobre los valores  y su incidencia en el comportamiento, comportamiento en este caso en el ámbito económico.

Bibliografía

 Felber, C. (2012). La economía del bien común. Barcelona: Deusto.

Olivos, A. R. (2013). El concepto de bienes comunes en la obra de Elinor Ostrom. Ecología Política, 1 (45), 116-121.

Russo, A. & Soro, E. (2016). Economia col·laborativa i altres economies pro-comuns per un millor encaix del turisme a la ciutat. Opcions estratègiques per a la política municipal. Retrieved from Ajuntament de Barcelona Website http://ajuntament.barcelona.cat/turisme/sites/default/files/documents/05_relatoria_-_turisme_collaboratiu_-_1600712_vmomco.pdf

Subirats, J. (2012). El debate sobre los bienes comunes y la economía social en la era digital. NEXE, Quaderns d’Autogwestió i Economia Cooperativa, 1 (30), 1-15.

Subirats, J. & Rendueles, C. (2016). Los (bienes) comunes, oportunidad o espejismo?. Barcelona: Icaria.

Zamagni, S. (2014). Bienes comunes y economía civil. Revista Cultura Económica, 32 (87).

Otras referencias

Programa electoral Municipales 2015. Retrieved from https://barcelonaencomu.cat/programa.

Declaración y propuesta de nuevas políticas para la economía colaborativa procomún. Retrieved from http://procomuns.net/es/politicas/

Periódico del Bien Común Ser Nosotros. Retrived from  http://www.periodicodelbiencomun.com/bien-comun/bienes-comunes-ni-privados-ni-publicos/

[1] Adela Suñer Ollé, Coordinació equip de difusió, formació i educació, Associació catalana per al foment de l’Economia del Bé Comú. Retrieved from www.ebccatalunya.cat

Segunda condena al Estado español por el órgano de control del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por vulnerar el derecho a la vivienda de una familia con hijos menores de edad

Con fecha 20 de junio de 2017, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de la ONU encargado de proteger el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en virtud del Pacto Facultativo (PIDESC), ha condenado al Estado español por vulneración del derecho a la vivienda de una familia con dos hijos menores de edad.

En la interesante decisión, recaída en un supuesto de desahucio en el marco de un arrendamiento entre dos partes privadas, se suscitan interesantes cuestiones, como el papel en la decisión de la medida regresiva adoptada por las autoridades regionales de Madrid, por ejemplo el IVIMA, que vendieron parte del parque de vivienda pública a sociedades de inversión, reduciendo la disponibilidad de la misma, a pesar de que el número de vivienda pública disponible anualmente en Madrid era considerablemente inferior a la demanda, sin justificar de qué forma esta medida estaba debidamente justificada y era la más adecuada para garantizar la plena efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto.

Víncula para llegar al Dictamen en español:  http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/ESP/E_C-12_61_D_5_2015_26006_S.docx.

Comunicado del Alto Comisionado de DDHH de Naciones Unidas en Ginebra: en inglés,  http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21842&LangID=E

Y también algunas noticias publicadas al respecto en prensa española:

La ONU dictamina que España violó los derechos de una familia desahuciada que acabó durmiendo en un coche

ONU condena a España por no garantizar vivienda a deshauciados, según AI

Asimismo, un comentario en español y breve a esta decisión, realizado por la señora Sonia Olea Ferreras, de Cáritas Española, está disponible aquí: Notas al dictamen

Esta decisión supone la segunda condena del Estado español a través de este dispositivo internacional. La primera se produjo en otoño de 2015, siendo el primer caso de condena a un Estado por esta vía, declarando que el Estado español violó el derecho a la vivienda de una mujer cuya casa fue embargada por falta del préstamo e instó a entregarle una “reparación efectiva”. En su dictamen, el Comité solicitó a España proporcionar a la Sra.I.D.G. una reparación efectiva y asegurar que la legislación que regula los procedimientos de ejecución hipotecaria y su aplicación sea conforme acon las obligaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual el país es signatario. Puede leerse esta primera resolución del Comité en:

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16457&LangID=S

TransJus col·labora amb UNED i ONU HABITAT en l’organització de jornades internacionals

Els dies 10, 11 i 12 de juliol, el TransJus col·labora amb UNED i ONU Habitat en l’organització d’unes jornades internacionals a Madrid, en les que participaran diversos membres de l´Institut que treballen en la línea 4 de recerca sobre Medi ambient, urbanisme, habitatge i salut, presentant ponències sobre: el dret subjectiu a l’habitatge exigible judicialment, el bon govern i la bona administració, la transparència i la lluita contra la corrupció en materia urbanística, els habitatges buits o els habitatges turístics i el dret a la ciutat.

Tota la informació i el programa a:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,56690055&_dad=portal&_schema=PORTAL

Ya están subidas a CanalUNED todas las sesiones de las jornadas:

https://canal.uned.es/serial/index/id/5860

IMG_20170710_094539D’esquerra dreta: el Magistrat del Tribunal Suprem, Sr. Rafael Fernández Montalvo, la Directora de ONU Hábitat Espanya, Sra. Camen Sánchez-Miranda i el Rector de la UNED (de peu) Sr. Alejando Tiana.

La Economía del Bien común, los Bienes Comunes y las personas: por la generación de sinergias entre LABSUS y TransJus

En el contexto del seminario realizado en la facultad de derecho el día 31 de marzo sobre Economía del Bien Común y la gestión compartida de los bienes comunes, y en el marco de la colaboración entre el Instituto de Investigación TransJus y Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà), surge la siguiente editorial del director del TransJus, el Dr.Juli Ponce Solé, publicada recientemente en la página web Labsus.

El contexto de la grave crisis económica en España de la última década, unida a una sensibilidad por la mala administración y la corrupción y al redescubrimiento de que la participación continua en la gestión pública es crucial, ha conducido a un creciente interés por nuevos modelos económicos más humanos, basados en un concepto de propiedad sobre bienes que está evolucionando.

En el caso español, la crisis ha significado un impacto severo en temas vinculados con la pobreza, la nutrición, la educación, los salarios y las desigualdades[1]. De ahí surge la atención creciente en España por la Economía del Bien Común y por los llamados Bienes Comunes.

La Economía del Bien Común

De acuerdo con FELBER, ésta se sustentaría en tres ideas centrales[2]:

 • La voluntad de superar la contradicción de valores entre economía y sociedad, incentivando y premiando en la primera los mismos que prevalecen en la segunda: honestidad, empatía, confianza, estima, cooperación, compromiso con la naturaleza, solidaridad o voluntad de compartir.
 • El bien común, previsto en las constituciones de los países avanzados (con una u otra denominación, en el caso español, véase el art. 33 CE (reconociendo la “función social de la propiedad” o el 128 CE: “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”) debe ser la finalidad de la economía, que es un mero medio para tal fin.
 • El éxito económico debe dejar de medirse por recursos para medirse por objetivos. La medición mediante el PIB debe dejar paso a mediciones más elaboradas sobre la consecución del interés general o el bien común.

Como señala FELBER en su libro, “los “amigos” clásicos de la economía del bien común son la economía social y solidaria[3], los bienes comunales (commons), la democracia económica, la empresa social, el valor compartido, las corporaciones B, la economía del regalo o la economía de poscrecimiento, sólo por nombrar algunos. Los deseable es que los “componentes” más atractivos sean detectados en un proceso de búsqueda participativo y democrático y construyeran el sistema económico de mañana”.[4]

Los Bienes comunes

De entre esos componentes de la Economía del Bien Común, queremos centrarnos ahora aquí en los llamados bienes comunes, a los que FELBER dedica el capítulo IV de su libro, titulado “Propiedad”. Se trata de un concepto que está ganando fuerza, pero aún difuso, anfibiológico y usado por enfoques distintos con significados no siempre coincidentes. Así, en el ámbito económico, es conocido el planteamiento de Garret HARDIN sobre la supuesta tragedia de los comunes, basada en cada vez más discutido modelo del homo economicus, desmentida por los trabajos de Elinor OSTROM, premio Nobel de Economía en 2009. Con anterioridad, Karl POLANYI también planteó interesantes reflexiones sobre la evolución del liberalismo económico como un modelo utópico, que hace aparecer el libre mercado y la propiedad privada como instituciones naturales que hubieran existido desde siempre, cuando esto no es así[5].

En fin, en el ámbito jurídico español, es histórico y aún subsistente el papel de los bienes comunales, a los que se refiere en la actualidad, por ejemplo, el art. 79 de la Ley española reguladora de las Bases de Régimen Local, 7/1985, de 2 de abril, al definirlos así: “Tienen la consideración de comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos”

Pero el concepto de bienes comunes no se refiere sólo a los tradicionales bienes comunales, extendiéndose tanto a bienes materiales como a bienes inmateriales (por ejemplo, Wikipedia). Los bienes comunes exigen una forma de racionalidad diversa de la que ha dominado tanto tiempo la escena del debate económico, social y político, que nos obligaba a escoger entre propiedad pública o privada. En este caso, la directa relación entre bienes comunes y personas de la colectividad, nos habla de necesidades, de bienes necesarios para satisfacerlas, modificando así la concepción jurídica que sustentaba toda la estructura de propiedad desde el derecho romano. Las personas tienen necesidades que no encuentran respuesta en la rigidez que implica la estructura de propiedad. No estaríamos hablando de “otro” tipo de propiedad, sino de lo opuesto a la propiedad (Rodotà, 2011). Siendo el factor de la no transmisibilidad de los bienes comunes un elemento clave en el debate[6]. MATTEI ha planteado como una característica relevante también la de no ser privatizables[7].

En fin, la necesaria precisión del concepto de bienes comunes, si queremos hacer operativa la noción y, en palabras de GARCÍA DE ENTERRÍA, convertir la metafísica en técnica, que es la labor de los juristas y del Derecho[8], nos conducirá a plantearnos en el futuro un conjunto de cuestiones a las que intentar dar respuesta en el marco español. Para afrontar estas cuestiones, la experiencia italiana desarrollada por LABSUS puede resultar de gran interés, siempre que se procure evitar un trasplante automático de categorías jurídicas forjadas al calor de un ordenamiento distinto y se tienda a una fertilización cruzada que pueda servir de inspiración a futuras mejoras de categorías propias[9].

Con ese objetivo, el pasado 31 de marzo tuvo lugar en Barcelona la jornada “La economía del bien común y la gestión compartida de los bienes comunes», con participación de diversos miembros de LABSUS y con conferencia de su presidente, Sr. Gregorio Arena[10]. La importante labor desarrollada por LABSUS debe ser una fuente de inspiración para el caso español, que confiamos pueda ser tenida en cuenta en el futuro con la colaboración entre LABSUS y el instituto de investigación de la Universidad de Barcelona, TransJus que promueve una investigación transdisciplinar, pues, cómo ha puesto de relieve LERU recientemente[11], los problemas de difícil solución o como se llama en la literatura especializada, perversos (wicked problems), exigen crecientemente ese tipo de enfoque[12].

En esa línea, para finalizar, queremos señalar que el Transjus colabora también actualmente con el Foro Mundial sobre Derecho, Justicia y Desarrollo, del que es miembro, promovido y apoyado por la Vicepresidencia Jurídica del Banco Mundial, el cual es el líder del proyecto “Modelo de negocio centrado en las personas”. El proyecto tiene como objetivo contribuir al desarrollo de un nuevo modelo de negocio económicamente sostenible, respetuoso de los derechos humanos, el medio ambiente y las comunidades locales en las que se inserta. Lo que enlaza perfectamente con la economía del bien común y los bienes comunes[13].

El proyecto se estructura en torno a seis ejes o pilares estrechamente vinculados. El primero referido a “Principios rectores”, es liderado por TransJus y se centrará en cómo aplicar en el ámbito de operaciones de las empresas principios para guiarlas en el caso que deseen producir de acuerdo con los objetivos expuestos.

Por tanto, economía del bien común, bienes comunales y la necesidad de poner a las personas en el centro de la vida ciudadana para liberar energías positivas, centrarán en los próximos años el trabajo de LABSUS, TRANSJUS y otras instituciones, que, esperamos, acierten a generar sinergias en su labor y a colaborar entre ellas.

Referencias

[1] Pueden consultarse datos concretos en Corresponsables, núm. 45, pp. 41 y ss. con cita de numerosas y variadas fuentes solventes, http://www.corresponsables.com/ y de 20 minutos, sección economía de 5 de agosto de 2015, con base en el barómetro del CIS: http://www.20minutos.es/noticia/2529506/0/sueldo-mas-frecuente/espanoles-600-900-euros-netos/encuesta-cis/
[2] FELBER, C. La Economía del Bien Común, Deusto, 2015.
[3] Véase por ejemplo, SINGER, T., y RICARD, M. (Eds), Economía Solidaria, Kairós, 2015, e INWINKI, N. “L’economia sociale e solidale a Barcellona: numeri e pratiche di una città all’avanguardia”, 20 de marzo de 2017, página web de labsus.it: http://www.labsus.org/2017/03/leconomia-sociale-e-solidale-a-barcellona-numeri-e-pratiche-di-una-citta-allavanguardia/
[4] FELBER, op.cit., pág. 35.
[5] Véase entre otros, LAVAL, C. y DARDOT, P., Común, Gedisa, 2015 y SUBIRATS, J. y RENDUELES, C., Los (bienes) comunes. ¿Oportunidad o espejismo?, Icaria, 2016.
[6] SUBIRATS, J., “El debate sobre los bienes comunes y la economía social en la era digital”, consultable en: http://www.nexe.coop/nexe/index.php?option=com_content&view=article&id=62%3Ael-debat-sobre-els-bens-comuns-i-leconomia-social-en-lera-digital&catid=51%3Atextos&lang=es
[7] MATTEI, U., Bienes Comunes, Trotta, 2013, “Defender la inalienabilidad de los bienes comunes”, Le Monde Diplomatique en español, Año XVI, núm. 195, Enero de 2012.
[8] GARCÍA DE ENTERRÍA, E. “La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrativo (poderes discrecionales, poderes de gobierno, poderes normativos)”, Revista de Administración Pública, 38, 1962, p. 161, disponible en: http://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revistaselectronicas?IDR=1&IDN=38&IDA=22227
[9] Sobre las posibilidades y límites del uso del Derecho comparado, véase ORÜCÜ, E (2000) “Critical Comparative Law: Considering Pardoxes for Legal Systems in Transition” (June) Electronic Journal of Comparative Law, , citado por FOSTER, N. (2008) “The Journal of Comparative Law A New Scholarly Resource”, The Journal of Comparative Law, first issue,, page 1, footnote 2. (JCL – The Journal of Comparative Law)
[10] https://transjusblog.wordpress.com/2017/04/19/cicle-de-debats-del-transjus-leconomia-del-be-comu-i-la-gestio-compartida-dels-bens-comuns/
[11] La LERU son las siglas en inglés de la Liga de Universidades de Investigación Europeas, un grupo de las mejores universidades europeas, entre ellas la Universidad de Barcelona, dedicadas a la investigación, comprometidas con los valores de la enseñanza de alta calidad dentro de un entorno de investigación internacional competitiva. Véase su web: http://www.leru.org/index.php/public/home/
[12] LERU, Interdisciplinarity and the 21st century research-intensive university 2016, pp. 21 y ss, http://www.leru.org/files/publications/Interdisciplinarity_and_the_21st_century_research-intensive_university.pdf :
[13] Para más detalles, http://www.globalforumljd.org/cops/human-centered-business-model . El pasado 14 de junio tuvo lugar una sesión de trabajo organizada por el TransJus en Barcelona. Pueden consultarse detalles en: http://www.ub.edu/web/ub/es/menu_eines/noticies/2017/06/031.

 

CHRONICLE OF THE INTERNATIONAL CONGRESS: INTERNATIONAL ADMINISTRATIVE COOPERATION IN TAX MATTERS AND TAX GOVERNANCE University of Barcelona, Faculty of Law, January 26th and 27th 2017

On January 26th and 27th 2017, the “International Administrative Cooperation in Tax Matters and Tax Governance” International Congress was held at the University of Barcelona with the support of the Transjus Institute of Research. The subject was to analyse the main trends in international administrative tax cooperation and tax governance, including the role of the most important institutions, organizations and governments such as the OECD, EU, USA, UN, etc., and the impact on taxpayer’s rights. Furthermore, a round table conference was held in order to discuss the future of this kind of international relations, given the new political scenario resulting from Brexit and the election of President Trump.

The Congress was directed by the following researchers: Eva Andrés Aucejo, Professor at the University of Barcelona; Pasquale Pistone, Academic Director of the International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD); and Jeffrey Owens, ex-President of the OECD (2001-2012) and Director of the WU Global Tax Policy Center of Vienna.

The Congress was organised to commemorate the first year of work of the “International Administrative Co-operation in tax matters and ADR of transnational Tax Disputes. Models for an Institutional Architecture from a European Perspective Project” (EUDISCOOP 2016-2019, IP: Eva Andrés). The following partner institutions are collaborating with the project: WU Global Tax Policy Centre (Vienna); International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam); Confédération Fiscale Européenne (Brussels); Asociación Española de Asesores Fiscales and the Transjus Institute of Research, University of Barcelona.

 January 26th, 2017

The program of the conferences was scheduled as follows:

 •  Introductory Panel. Firstly, the Dean of the Faculty of Law of the University of Barcelona, Xavier Pons i Rafols, opened the Congress reaffirming the important role of the university in supporting research projects and expressing his gratitude for the contribution of the partners. Subsequently, Piergiorgio Valente (President of the Confédération Fiscale Européene and Professor at Link Campus University) illustrated the challenges of international tax matters, such as tax evasion and the new scenario caused by Brexit and Trump’s presidency. Finally, the Vice-Chancellor of Economy at the University of Barcelona, Oriol Escardibul, emphasised the contribution of events such as this towards academic progress and as a tool to spread knowledge.

Panel I (9:30-11:30). The Role of the Agents on Administrative Cooperation in Tax Matters (OCDE, UE, EEUU, ONU, CIAT). Moderated by Stella Raventós Calvo, expert in international tax matters, chair of the Confédération Fiscale Européenne and partner of ECIJA.

1st session: Thomas Neale. He worked with the European Commission for 20 years as Head of Unit of Direct Tax Policy & Cooperation. He currently collaborates with TAXUD. Thomas Neale focused on the role of the European Union in the framework of international administrative cooperation on tax matters. He mentioned five key points: the European Commission, the European Parliament, the OECD Convention, country-by-country reports and the recent EU legal changes in this field. He asked for more transparency in taxation in the European context and more fluent relationships with the OECD.

2nd session: Paul Van der Smitte. Strategic advisor to the Central Liaison Office,
Netherlands Tax and Customs Administration. Mr. Van der Smitte stressed that tax collection is far from being automatic and its instruments are not binding like those of the automatic exchange of information. The importance of a common strategy was underlined since there are huge differences between countries, which generate uncertainty and revenue losses. To face this, the so-called payment thinking was defended.

3rd session: Philip Baker: Senior Visiting Fellow at the Institute of Advanced Legal Studies, University of London and Visiting Professor at the Oxford University. His speech focused on the role and responsibilities of the agents in the protection of taxpayers’ rights in the automatic exchange of information system. Especially regarding cases of information leaks. To deal with such cases, a right for compensation and  criminal liability must be considered.

4th session: Amparo Grau Ruiz: Professor of Tax Law at the Universidad Complutense de Madrid. Her speech discussed the role of the United Nations in international administrative cooperation and governance on tax matters. On the one hand, she highlighted the role of taxes in economic social development and the need for broadening the goals of international tax policies to include sustainability, social responsibility and environmental protection. On the other hand, she specified the role, strengths and weaknesses of the UN but insisted on its importance and capacity of improvement with the existence of instruments like the ECOSOC.

5th session: Eva Andrés Aucejo: Professor of Tax Law at the University of Barcelona. Professor Andrés defended the goal of an international tax code that encodes the duty of cooperation between tax authorities worldwide from a wide perspective of Tax Governance. She also made a proposal regarding the creation of an International Body to resolve cross-border tax disputes. She also analyzed the role of the agents within the international framework, which include international institutions (OECD, EU, UN, CIAT….) as well as some countries (particularly the US with FATCA). Finally, she proposed the possibility of an instrument multilaterally arbitrated, which could turn into a multilateral agreement opened to signature by States.

Panel II (11:30-13:30). International Administrative Cooperation and Tax Governance: Concepts, Principles, Sources and Costs. The section was moderated by Professor Andres Sanchez Pedroche (ex Rector of Universidad a Distancia de Madrid). It focused on the point that cooperation between different States will not be totally effective, nor efficient, until homogeneity is established between different tax systems.

1st session: Rita de la Feria: Professor of Tax Law at the University of Leeds. Rita de la Feria introduced the topic of Tax Cooperation in VAT by making a clarifying distinction between substantial jurisdiction and compliance. De la Feria has a critical point of view with regard to the amendment proposal suggested by the Commission because she believes that the proposal yields on pressures from Member States trying not to harmonize VAT categories. Moreover, she called for more efficiency in the fight against fraud.

2nd session: Alessandro Turina: Researcher of the Bocconi University of Milan and member of the IBFD. Professor Turina analysed one of the main problems of exchanging international tax information, namely the costs of the process and the different types of costs, making differences between ordinary costs and extraordinary costs.

3rd session: Peter Hongler: Professor at the University of Zurich and postdoctoral researcher at IBFD. He made his presentation on an eventual global fiscal constitution proposal. His proposal includes a legislative, executive and judiciary body and a regulation that clarifies which area is competent for each matter

4th session: Carlos María López Espadafor: Professor of Tax Law at the University of Jaén. He started his speech wondering whether the general principle of cooperation is actually a principle, due to the fact that in general it has been forgotten by international tax law. He expressed that international general law could not be understood to be extinct because the OECD agreement models would exist notwithstanding DIG, whose role consists of reporting to them and appears as an interim channel on issues not yet regulated.

Panel III (15:00-17:00). Concerns and Limitations: The Taxpayers’ Rights. Moderated by Irma Mosquera, former professor at “The Hague University of Applied Sciences” and member of IBFD.

1st session: Pasquale Pistone. Academic Chairman of IBFD. He holds a Jean Monnet ad personam Chair in European Tax Law and Policy at WU Vienna University of Economics and Business (Austria) and is Associate Professor of Tax Law at the University of Salerno (Italy). He called for a better protection of taxpayers’ rights, especially in the EU context where they have been scantily guaranteed. In contrast with internal protection in the different States, international legislation suffers from important deficiencies in this regard. In this regard, he analysed the cross-border exchange of information and the agreements for solving disputes, defending the incorporation of the taxpayer in friendly procedures.

2nd session: Philip Baker. Professor Baker focused on data protection and its relation with taxpayers’ rights. He emphasized on the taxpayer’s right to being notified at the beginning of an automatic exchange of information procedure, which is frequently a forgotten guarantee.

3rd session: Pietro Mastellone: Professor at the Univesità deli Studio di Firenze. He was particularly critical about the OECD’s exchange of information regulation (Article 26 of the Convention), due to the fact that it does not specifically detail the taxpayers’ rights. Consequently, he made numerous proposals to improve them. He has studied also the reach of the above-mentioned rights in three categories: notification, consultation and participation of the taxpayer.

4th session: Irma Mosquera: Senior Research Associate and Technical Editor of IBFD’s Global Tax Treaty Commentaries (GTTC). She highlighted the difficulties that the current model represents for developing countries. They should make a greater effort in order to implement the exchange of information. Some consideration is therefore required for the less favoured States and international regulation must be adapted to their needs.

5th session: Luis Viñuales Sebastián. Partner of Uría Menéndez and head of the Tax Practice Area in Barcelona. He contributed with a more practical vision acquired through his professional experience, focusing on the counsel of regulatory entities in money laundering and terrorism financial areas.

 CLOSURE (Elena de las Moreras. Agencia Tributaria de España & Eva Andrés Aucejo) & Homage Act (tribute in memory of Isabel Espejo Poyato, by Prof. Rozas Valdés, J.)

 Round Table conference: 27th of January of 2017

On the second day, an international round table conference was held on the issue of the new trends and challenges for International Tax Cooperation under the new political scenario: United States (President Trump) & United Kingdom (Brexit). The members of the EUDISCOOP Project 2016/2019, together with other authors, participated.

Professors Pistone, De la Feria and Andrés gave initial lectures. Following these initial lectures, researchers of the EUDISCOOP project discussed the topics at an open table. Among the many ideas reviewed, the audience heard about the shifting of protectionism and bilateralism, the reduction of tax sovereignty, the tax havens, the lack of taxation of high-tech corporations or the problems for the legitimacy of International cooperation in tax matters for developing countries.

10.30-12:00. Round table of the Members of the EUDISCOOP Project 2016/2019:

1st session: Pietro Mastellone. Università degli Studi di Firenze ; 2nd session: Alex Ortega Ibañez (University of Barcelona); 3rd session: Peter Hongler (University of Zurich/IBFD); 4th session: Irma Mosquera (IBFD); 5th session: Amparo Grau Ruiz. Professor of Tax Law. Universidad Complutense de Madrid. Concluding remarks made by Professor Eva Andrés.